UVJETI KORIŠTENJA INTERNETSKIH STRANICA

Opće odredbe

 

Hrvatska turistička zajednica (u daljem tekstu: HTZ) nositelj je prava da kreira i/ili objavljuje sadržaj te upravlja internetskim stranicama (internetskim portalom) Croatia.hr, Htz.hr, Kroatien.hr, Hrvatska.hr, Horvatia.hr, Horvatorszag.hr, Croatie.hr, Croazia.hr, Chorvatsko.hr, Chorwacja.hr, Croacia.hr , Visitacroacia.es, croatia.travel, visitcroatia.be, kroatischverkeersbureau.nl, Kroatie.hr, Kroatien.at, Turismo.hr, Tourisme.hr, Tourismus.hr, Tourism.hr, lovecroatia.hr, visitcroatiasharecroatia.hr, sharecroatia.hr, hrvatska365.hr, hrvatska365.eu, croatia365.eu, kroatien365.eu, kroatien365.hr, hrvaska365.eu, chorwacja365.eu, croatie365.eu, croazia365.eu, kroatie365.eu, kroatia365.eu, meetingscroatia.hr, meetingscroatia.com volim-hrvatsku.com, volim-hrvatsku.info, volim-hrvatsku.net, volim-hrvatsku.org, volim-hrvatsku.eu, crowine.hr, cro-wine.hr, crofood.hr, cro-food.hr, fulloflife.eu, croatiafulloflife.eu, fulloflife.hr, croatiafulloflife.hr, croatiafeeds.com, feeds.croatia.hr (u daljem tekstu: Internetske stranice).

 

Osoba koja koristi Internetske stranice (u daljem tekstu: Korisnik), korištenjem istih bezuvjetno pristaje na primjenu ovih Uvjeta korištenja te se smatra da je ista sposobna prihvatiti ove Uvjete korištenja i da shvaća sve rizike povezane s korištenjem ovdje objavljenog i dostupnog sadržaja.

 

Korištenje sadržaja dostupnog na Internetskim stranicama (bez obzira je li isti slobodno dostupan bilo kojem Korisniku ili ograničeno dostupan primjenom zaštićenih sustava i aplikacija informacijske tehnologije) dozvoljeno je isključivo na način i pod uvjetima određenim ovim Uvjetima korištenja.

 

Svako drugačije korištenje sadržaja dostupnog na Internetskim stranicama podliježe odgovarajućoj pravnoj zaštiti i primjeni odgovarajućih i pravno dopuštenih mjera prema Korisniku i/ili trećoj osobi koja ima korist od takvog korištenja ovdje dostupnog sadržaja.

 

 

Objavljeni sadržaj

 

Sadržajem objavljenim i dostupnim na Internetskim stranicama smatra se tekst, grafika, zaštitni znaci, logotipi, fotografije, fonogrami, videogrami i drugi audiovizualni sadržaj, računalne aplikacije i baze podataka kao i svi ostali informativni ili tehnički materijali, bez obzira na način prikaza, objave ili njihove dostupnosti Korisniku.

 

 

Pravo intelektualnog vlasništva

 

Sadržaj objavljen na Internetskim stranicama zaštićen je propisima prava intelektualnog vlasništva pa svako njegovo neovlašteno korištenje može predstavljati osnovu za pokretanje postupka za zaštitu prava prema Korisniku od strane HTZ-a ili treće osobe koja je ovlašteni nositelj autorskih prava.

HTZ će pri objavi autorskog sadržaja omogućiti prikaz imena autora sadržaja odnosno nositelja autorskih prava, na način na koji je to optimalno moguće učiniti bez većih troškova ili implementacije posebnih tehničkih rješenja.

 

Dostupnost Internetskih stranica

 

HTZ ne može jamčiti dostupnost Internetskih stranica u svako vrijeme i putem svake vrste uređaja i preglednika kao i svake komunikacijske veze. Internetske stranice mogu biti privremeno ili duže, u cijelosti ili djelomično nedostupne iz razloga tehničke i druge prirode (održavanje, greške, nedostupnost komunikacijskih veza, viša sila, odluke tijela javne vlasti i sl.) HTZ se ne može smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu nastalu radi nedostupnosti Internetskih stranica. HTZ može u svako doba izvršiti preinake Internetskih stranica na bilo koji način i bilo kojem obliku što uključuje promjenu vizualnog identiteta, dizajna i arhitekture, sustava upravljanja sadržaje te drugih aplikativnih rješenja vezanih uz funkcioniranje Internetskih stranica.

 

 

Karakter objavljenog sadržaja i odgovornost HTZ-a

 

Sadržaj objavljen i dostupan putem ovim internetskih stranica isključivo je informativnog karaktera i pribavljen iz izvora koje HTZ smatra pouzdanim, bez ikakvog jamstva HTZ-a, bilo koje vrste, izričitog ili prešutnog, da je isti točan, pravodoban, potpun i/ili prikladan za neku određenu svrhu ili određeni način korištenja. Navedeni sadržaj Korisnik koristi isključivo na vlastitu odgovornost i HTZ se ne može smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu nastalu korištenjem ili interpretacijom istog.

Objavljeni sadržaj i informacije ni u kom smislu ne predstavljaju ponudu ili poziv na stavljanje ponude za trgovanje ili bilo koju drugu transakciju u vezi s objavljenim sadržajem i informacijama.

 

 

Način i svrha korištenja sadržaja

 

HTZ daje Korisniku ograničenu, neprenosivu i neisključivu dozvolu da razgleda, otisne, kopira ili na drugi način koristi sadržaj ovih internetskih stranica, isključivo za svoju osobnu i nekomercijalnu uporabu odnosno u svrhu promocije Hrvatske kao turističke destinacije, pod uvjetom da tako preuzeti sadržaj ne mijenja ili nagrđuje na bilo koji način (uključujući i objavom na internetskim stranicama moralno neprimjerenog sadržaja) te da uz preuzeti sadržaj navede HTZ kao izvor te ime autora navedenog sadržaja.

Bilo kakav drugi način ili svrha korištenja sadržaja dozvoljeni su isključivo uz prethodnu pisanu suglasnost HTZ-a i/ili drugog zakonitog nositelja autorskog prava nad sadržajem, isključivo od strane osobe kojoj je takva suglasnost dana te na način i u svrhu navedenu u toj suglasnosti.

 

 

Način pristupa Internetskim stranicama i objavljenom sadržaju

 

Pristup Internetskim stranicama omogućen je neograničenom broju osoba s odgovarajućom računalnom opremom i internetskom vezom. HTZ zadržava pravo da u određenim slučajevima (održavanje, greške, nedostupnost komunikacijskih veza, viša sila, odluke tijela javne vlasti i sl.) privremeno ili duže, u cijelosti ili djelomično ograniči način i mogućnost pristupa internetskim stranicama djelomično ili u cijelosti, kako svim Korisnicima tako i pojedinačnom Korisniku ili grupi Korisnika. U bilo kojem od navedenih slučajeva, HTZ se ne može smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu nastalu radi ograničavanja pristupa Internetskih stranica i objavljenom sadržaju.

Prilikom pristupa Internetskim stranicama i sadržaju Korisnik je dužan koristiti standardnu tehničku opremu i uobičajene standarde i načine pristupa Internetskim stranicama. Sadržaj objavljen na Internetskim stranicama moguće je pretraživati samo primjenom dopuštenih metoda informacijske tehnologije, na onaj način i u onoj količini i mjeri u kojoj je to uobičajeno za fizičku osobu Korisnika. Svaki drugi način pretraživanja i/ili korištenja sadržaja kojim se zaobilaze zaštićeni sustavi i aplikacije informacijske tehnologije ili prilikom kojeg se koriste određene aplikacije ili alati za simultano preuzimanje količine podataka koja nije uobičajena za fizičku osobu Korisnika, predstavlja povredu zaštićenog prava HTZ-a, za što Korisnik snosi odgovarajuću materijalnu, kaznenu ili prekršajnu odgovornost.

 

Sadržaj trećih osoba

 

Internetske stranice mogu sadržavati sadržaja trećih osoba kao što su  forumi, screensaveri, aplikacije i sl. koje treće osobe mogu samostalno preuzimati ili kreirati.

HTZ ne jamči da je takav sadržaj u potpunosti oslobođen od prava trećih osoba, posebice u dijelu u koji se odnosi na intelektualno vlasništvo.

Iz navedenih razloga HTZ ne odgovara za štetu koja bi Korisniku mogla nastati korištenjem sadržaja trećih osoba u bilo kojem smislu, bez obzira proizlazi li ista iz zahtjeva trećih osoba ili neispravnog funkcioniranja preuzetog sadržaja.

 

 

Pravo promjene sadržaja

 

HTZ zadržava pravo promjene, ukidanja (privremenog i trajnog) bilo kojeg sadržaja ili usluge na Internetskim stranicama, bez obaveze prethodne najave, i u bilo kojem trenutku te se ne može smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu nastalu radi takve radnje.

 

 

Poveznice na vanjske sadržaje

 

Ove internetske stranice sadrže i informacije trećih osoba i/ili poveznice na druge internetske sadržaje. HTZ ni u kom slučaju ne odgovara za sadržaj na vanjskim izvorima podataka do kojih mogu voditi poveznice s ovih internetskih stranica, niti odgovara odnosno upućuje na način i uvjete korištenja tih sadržaja.

HTZ ne može jamčiti ni za dostupnost vanjskih sadržaja ili ispravno funkcioniranje poveznica na iste te se ne može smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu nastalu radi korištenja takvog sadržaja ili pristupa istom. Korisnik je dužan samostalno odlučivati hoće li istom i na koji način pristupati putem poveznica na ovim Internetskim stranicama te je samostalno odgovoran za takve radnje i svjestan je posljedica koje mogu nastati poduzimanjem istih.

 

 

Zaštita privatnosti i prikupljanje podataka o Korisnicima

 

HTZ poštuje privatnost svojih Korisnika Internetskih stranica. Podatke iz procesa registracije, te ostali podaci o Korisniku neće se davati na uvid trećoj strani niti će isti biti dostupni trećoj strani osim u slučaju kada je takva obaveza regulirana važećim propisima.

 

HTZ može u skladu sa zakonom prikupljati određene podatke o Korisnicima dobivene tijekom korištenja ovih internetskih stranica. Tako prikupljene podatke HTZ primarno koristi u svrhu poboljšanja funkcionalnosti ovih internetskih stranica i njihova sadržaja kako bi iste dodatno usmjerila i prilagodila korisnicima, a može koristiti i za druge aktivnosti koje uključuju promociju hrvatskog turizma odnosno izvršenje zadaća HTZ-a, a što posebice obuhvaća, ali se ne ograničava na:

-        izradu analiza navika i preferencija Korisnika za potrebe istraživanja tržišta i optimizacije Internetskih stranica (uključujući i analize dobivene putem alata trećih osoba, npr. Google Analytics i sl)

-        prilagodbu Internetskih stranica novim ili drugačijim tehničkim rješenjima ili potrebama Korisnika

-        optimizaciju intuitivnosti te lakšeg korištenja i pristupa sadržaju

-        remarketinga korisničkih zahtjeva odnosno retargetinga Korisnika u svrhu promocije hrvatskog turizma.

 

U svrhu prikupljanja određenih podataka o aktivnostima ili zahtjevima Korisnika, HTZ može koristiti posebne male datoteke, „kolačiće“ (cookies) koji se snimaju na računalo Korisnika i služe za ostvarivanje određene svrhe. U skladu s navedenim HTZ objavljuje i odgovarajuću Politiku korištenja kolačića (cookie policy) koja se objavljuje na Internetskim stranicama i s kojom se Korisnik upoznaje na odgovarajući način kada prvi puta pristupa istima Politika korištenja „kolačića“ (cookie policy) opisuje koje vrste „kolačića“ i u koje svrhe HTZ koristi, te upućuje Korisnika na mogućnost da odbije prihvatiti uporabu kolačića odnosno da istu prihvati čime pristaje na način i svrhu korištenja istih te se u navedenom slučaju HTZ ne može smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu nastalu radi pohrane i korištenja kolačića na način i u svrhu na koju je Korisnik pristao prihvaćanjem Politike korištenje „kolačića“ (cookie policy).

Politika korištenja „kolačića“ (cookie policy) objavljuje se zasebno od ovih Uvjeta korištenja, ali čini njihov sastavni dio.

 

Prilikom pristupa Internetskim stranicama HTZ može privremeno pohraniti IP adresu Korisnika. IP adrese mogu se pohranjivati i koristiti isključivo radi praćenja aktivnosti Korisnika na Internetskim stranicama (activity log) u svrhu otkrivanja povreda zakonskih propisa ili ovih Uvjeta korištenja, utvrđivanja nezakonitih ili drugih neprihvatljivih radnji. Podaci o IP adresama i praćenju aktivnosti Korisnika se mogu u bilo koje doba ustupiti nadležnim tijelima javne vlasti radi utvrđivanja bilo kakve na zakonu temeljene odgovornosti Korisnika. Pohranjivanje IP adrese i podataka o aktivnostima Korisnika vrši se privremeno, a najduže na rok od mjesec dana.

HTZ se obavezuje da će, u skladu s važećim propisima i ovim Uvjetima korištenja, čuvati privatnost Korisnika ovih internetskih stranica, osim u slučaju kršenja ovih Uvjeta korištenja ili postupanja Korisnika na način koji je protivan pozitivnim propisima.

 

Isključivanje (opting out)


Prema zadanim postavkama pretraživanja mrežne stranice posjetitelja prati Google Analytics kako bi se izradili anonimni statistički podaci koji se koriste za unapređenje korisničkog iskustva.

 

Nemoj me pratiti preferencije


Nemoj me pratiti funkcija je koja posjetiteljima omogućuje isključivanje opcije da ih mrežne stranice prate u bilo koju svrhu, uključujući upotrebu servisa za analitiku, oglašavačkih mreža i društvenih platformi. Opcije Nemoj me pratiti dostupne su u nizu preglednika uključujući:
Firefox
Internet Explorer
Chrome
Safari
Opera

 

•    ako u svojem pregledniku omogućite opciju Nemoj me pratiti, Google Analytics poštovat će vaš izbor;
•    ako ste omogućili opciju Nemoj me pratiti, neće vas se pratiti. To predstavlja dodatak isključivanja prikupljanja i analize podataka za izradu statističkih podataka za našu mrežnu stranicu;
•    ako niste omogućili opciju Nemoj me pratiti, ali odlučite isključiti se, kolačić piwik_ignore  bit će pohranjen u vašem pregledniku. Niti jednog posjetitelja s kolačićem piwik_ignore Google Analytics neće pratiti;
•    ako ste na svojem pregledniku onemogućili sve kolačiće, i dalje ćemo prikupljati neke općenite podatke o vašem pretraživanju (npr. broj posjetitelja na našoj stranici), ali oni će biti manje precizni i vaši posjeti neće biti praćeni (ne upotrebljavaju se Piwik kolačići).
 

 

Registrirani korisnici

 

HTZ može dozvoliti pristup određenom sadržaju samo registriranim Korisnicima. Registriranjem na ovim Internetskim stranicama, Korisnik je obavezan proći postupak registracije, unijeti istinite podatke, te odabrati korisničko ime i lozinku.

 

HTZ zadržava pravo ukinuti ili uskratiti mogućnost korištenja korisničkog računa i/ili jedne ili više usluga za koje je korisnik registriran, bez prethodne najave ili/i objašnjenja.

 

HTZ ne snosi odgovornost za štetu nastalu ukidanjem korisničkog računa ili/i jedne ili više usluga za koje je Korisnik registriran, kao ni za štetu nastalu neovlaštenom uporabom korisničkog računa od strane trećih osoba.

 

 

Salvatorna klauzula

 

Ako bi se za neku od odredbi ovih Uvjeta korištenja naknadno utvrdilo da je ništetna, ta činjenica neće imati učinka na ostale odredbe ovih Uvjeta korištenja koje ostaju valjane.

 

Rješavanje sporova i mjerodavno pravo

 

Svi eventualni sporovi u svezi s ovim Uvjetima korištenja, uključujući i sporove vezane uz pitanje njegovog nastanka, sadržaja ili prestanka, nastojat će se riješiti mirnim putem, a u slučaju da u tome ne uspiju ugovaraju nadležnost stvarno nadležnog suda u Zagrebu.

 

Ovi Uvjeti korištenja sastavljeni su u skladu s hrvatskim pravom te se na njih i na sporove koji iz njih proizlaze primjenjuje hrvatsko pravo bez primjene odredbi hrvatskog prava o upućivanju na treće pravo (renvoi) u dijelu u kojem je to dopušteno međunarodnim propisima.

 

Izmjene uvjeta korištenja

 

HTZ zadržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja u bilo kojem trenutku te nije niti će biti odgovoran za moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu danom objave na ovim internetskim stranicama.

 

POLITIKA PRIVATNOSTI

 

Hrvatska turistička zajednica, Iblerov trg 10/IV, 10000 Zagreb, tel +385 (0)1 4699 333, faks +385 (0)1 4557 827, email info@htz.hr, web www.htz.hr, www.croatia.hr.

Ova politika privatnosti opisuje i pruža informacije na koji način Hrvatska turistička zajednica (dalje u tekstu: HTZ) obrađuje Vaše osobne podatke kao voditelj obrade.

HTZ je nacionalna turistička organizacija koja je, temeljem Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma  (Narodne novine broj 52/19 i 42/20) osnovana s ciljem stvaranja i promicanja identiteta i ugleda hrvatskog turizma u zemlji i svijetu. Aktivnosti HTZ-a obuhvaćaju planiranje i provedbu promotivne strategije, predlaganje i izvedbu promidžbenih aktivnosti koje su od zajedničkog interesa za sve subjekte u turizmu te podizanje razine kvalitete cjelokupne turističke ponude Hrvatske.

 

 1. PODACI O SLUŽBENIKU ZA ZAŠTITU PODATAKA

U svezi pitanja o zaštiti osobnih podataka možete se obratiti službeniku za zaštitu osobnih podataka tel. +3851 4699 328, email: zop@htz.hr.

 

 1. SVRHA I PRAVNI TEMELJI ZA OBRADU OSOBNIH PODATAKA

2.1. Vaše osobne podatke koji su nužni u svrhu  izvršavanja zadaća i ovlasti Hrvatske turističke zajednice obrađujemo u smislu članka 6. stavka 1. točke (e) UREDBE (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (dalje u tekstu: Opća Uredba). Navedene zadaće i ovlasti propisane su odredbama Opće uredbe te Zakona o provedbi Opće uredbe, a iste uključuju:

 • davanje odgovora na zaprimljene upite;
 • poduzimanje radnji s ciljem kontrole usklađenosti s Općom uredbom;
 • postupanje po zaprimljenim prigovorima i pritužbama

 

2.2. Vaše osobne podatke obrađujemo ispunjavajući svoje pravne obveze u smislu članka 6. stavka 1. točke (c) Opće uredbe u svrhu:

 • odgovaranja na zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama;
 • zaposlenja u Hrvatskoj turističkoj zajednici. 

 

U okviru obavljanja zakonom propisanih poslova iz područja djelatnosti HTZ-a prikupljaju se osobni podaci putem sustava eVisitor. Sve informacije u obradi podataka putem sustava eVisitor nalaze se na sljedećoj poveznici: https://www.evisitor.hr/eVisitorWiki/Javno.Opci-uvjeti-koristenja.ashx#HB_Vrste_podataka_18.

 

 

2.3. Vaše osobne podatke obrađujemo temeljem legitimnog interesa u smislu članka 6. stavka 1. točke (f) Opće uredbe, u svrhu:

 • sudjelovanja na našim edukacijama i predavanjima
 • uključivanje u bazu podataka poslovnih partnera
 • sudjelovanja na sajmovima, studijskim putovanjima te događanjima u organizaciji HTZ-a
 • tonsko i video snimanje sjednica tijela HTZ-a u svrhu organizacije i praćenje sjednica.

2.4. Vaše osobne podatke obrađujemo temeljem privole u smislu članka 6. stavka 1. točke (a) Opće uredbe, u svrhu:

 • boljeg funkcioniranja svih značajki internetskih stranica i omogućavanja boljeg korisničkog iskustva

HTZ može objaviti pojedine odluke iz svog djelokruga (primjerice odluke o odabiru ponude i dodjeli potpora i sl.) na svojim internetskim stranicama, a ukoliko takve odluke sadrže osobne podatke fizičkih osoba vodi se računa o tome da se objavljuje samo nužan opseg osobnih podataka za ostvarenje svrhe u koju su podaci dani, odnosno prikupljeni.

HTZ može objaviti pojedina izvješća u kojima se mogu naći statistički podaci, ali bez mogućnosti identifikacije samih stranaka.

 

 1. OBRADA OSOBNIH PODATAKA PUTEM TONSKOG I VIDEO SNIMANJA SJEDNICA TIJELA HTZ-A
 • svrha: organizacije i praćenje sjednica
 • pravni temelj: legitiman interes HTZ-a kao voditelja obrade osobnih podataka
 • primatelji: video snimke možemo dostaviti na zahtjev nadležnim tijelima (policija, sud) ako je potrebno za provođenje postupaka temeljem posebnih propisa
 • čuvanje: čuvamo najviše tri mjeseca po prihvaćanju zapisnika sa sjednice na koju se tonska i videosnimka odnosi ili duže ako su one izuzete kao dokaz u sudskom, upravnom, arbitražnom ili drugom postupku

 

 1. KORIŠTENJE KOLAČIĆA (COOKIES)

HTZ može prikupljati i obrađivati anonimne podatke o pristupu svojoj web stranici i pretragama koje posjetitelji provode. Takvi anonimni podaci koriste se u interne svrhe poboljšanja proizvoda i usluga, kao i izrade internih statistika.

U navedenu svrhu na službenim internetskim stranicama www.htz.hr , www.croatia.hr koriste se tzv. kolačići (cookies) – tekstualne datoteke koje na računalo korisnika smješta internetski poslužitelj (server), putem kojeg davatelj usluge pristupa Internetu (ISP) prikazuje web stranicu, koji prikupljaju podatke o Vašoj adresi e-pošte, nazivu domene te datumu i vremenu pristupanja stranicama. Kolačići se ne mogu koristiti za otkrivanje Vašeg identiteta.

Kolačići nastaju kada preglednik na uređaju korisnika učita posjećeno mrežno odredište, koje potom šalje podatke pregledniku te izrađuje tekstualnu datoteku (kolačić). Preglednik dohvaća i šalje kolačić na poslužitelj internetske stranice prilikom povratka korisnika na njega.

 

Na našim stranicama koriste se tehnički kolačići (obavezni kolačići, ne mogu se isključiti) koji su nužni za funkcioniranje Internet mjesta

 

Više informacija o korištenju kolačića možete pronaći na sljedećoj poveznici:  http://www.htz.hr/hr-HR/izjava-o-kolacicima.

 

 1. VAŠA PRAVA U VEZI OBRADE OSOBNIH PODATAKA

Opća uredba regulira obradu i zaštitu osobnih podataka, među ostalim, i prava koja ispitanik može ostvariti.

Vaša su prava na temelju Opće uredbe:

 

5.1. Pravo na pristup osobnim informacijama

Ispitanik ima pravo na pristup svojim osobnim podacima koje obrađujemo o ispitaniku te može zatražiti detaljne informacije osobito o njihovoj svrsi obrade, o vrsti odnosno kategorijama osobnih podataka koji se obrađuju uključujući i uvid u svoje osobne podatke, o primateljima ili kategorijama primatelja te o predviđenom razdoblju u kojem će osobni podaci biti pohranjeni. Pristup osobnim podacima može biti ograničen samo u slučajevima propisanim pravom Unije ili našim nacionalnim zakonodavstvom odnosno kada se takvim ograničenjem poštuje bit temeljnih prava i sloboda drugih.

Zahtjev za ostvarivanjem prava ispitanika na pristup

 

5.2. Pravo na ispravak osobnih podataka

Ispitanik ima pravo tražiti ispravljanje ili dopunjavanje svojih osobnih podataka ako prikupljeni podaci nisu točni, potpuni i ažurni. Za ostvarenje tog prava ispitanik treba poslati svoj zahtjev nama kao voditelju obrade pisanim putem, uključujući i elektronički oblik komunikacije.

Napominjemo kako je u zahtjevu potrebno specificirati što konkretno nije točno, potpuno ili ažurno i u kojem smislu bi navedeno trebalo ispraviti te dostaviti potrebnu dokumentaciju u prilog svojih navoda.

Zahtjev za ostvarivanjem prava ispitanika na ispravak

 

5.3. Pravo na brisanje

Ispitanik ima pravo tražiti brisanje osobnih podataka koje se na njega odnose ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

 • osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhu u koje su prikupljeni ili obrađeni;
 • ispitanik je povukao privolu na kojoj se obrada temelji u skladu s člankom 6. stavkom točkom (a) ili člankom 9. stavkom 2. točkom (a) i ako ne postoji druga pravna osnova za obradu;
 • ispitanik je uložio prigovor na obradu svojih osobnih podataka u skladu sa člankom 21. stavkom 1. Opće uredbe o zaštiti podataka te ako ne postoje jači legitimni razlozi za obradu od strane HTZ-a;
 • osobni podaci nezakonito su obrađeni;
 • osobni podaci moraju se brisati radi poštivanja pravne obveze iz prava Unije ili prava države kojoj podliježe  voditelj obrade
 • osobni podaci prikupljeni su u vezi s ponudom usluga informacijskog društva iz članka 8. stavka 1.

Zahtjev za ostvarivanjem prava ispitanika na brisanje

 

5.3.1. Iznimke vezane uz ostvarivanje navedenog prava predviđene su člankom 17. stavkom 3. Opće uredbe

Navedena prava nisu primjenjiva u mjeri u kojoj je obrada nužna:

 • radi ostvarivanja prava na slobodu izražavanja i informiranja;
 • radi poštovanja pravne obveze kojom se zahtijeva obrada u pravu Unije ili pravu države članice kojem podliježe voditelj obrade ili za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti voditelja obrade;
 • u svrhe arhiviranja u javnom interesu, u svrhe znanstvenog ili povijesnog istraživanja ili u statističke svrhe u skladu s člankom 89. stavkom 1. u mjeri u kojoj je vjerojatno da se pravom iz stavka 1. može onemogućiti ili ozbiljno ugroziti postizanje ciljeva te obrade; ili
 • radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.

 

5.4. Pravo na ograničavanje obrade osobnih podataka

Ispitanik ima pravo ishoditi ograničenje obrade ako:

 • osporava njihovu točnost
 • ako je obrada nezakonita, a ispitanik se protivi njihovom brisanju
 • ako voditelj obrade više ne treba osobne podatke, ali ih je ispitanik zatražio radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva
 • ako je ispitanik uložio prigovor na obradu svojih osobnih podataka.

Zahtjev za ostvarivanjem prava na ograničenje obrade

 

5.5. Pravo na prigovor

Ako podatke ispitanika obrađujemo u svrhe izvršavanja zadaća od javnog interesa ili pri izvršavanju svojih ovlasti ili se prilikom obrade istih pozivamo na naše legitimne interese, ispitanik može podnijeti prigovor protiv takve obrade.

Zahtjev za ostvarivanjem prava na prigovor

 

5.6. Pravo na pritužbu

Ako ispitanik smatra da mu je povrijeđeno neko pravo zajamčeno Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine, broj 42/2018) i Općom uredbom o zaštiti podataka, može Agenciji za zaštitu osobnih podataka podnijeti zahtjev za utvrđivanje povrede prava.

 

 1. Primatelji osobnih podataka

HTZ izričito izjavljuje da neće prodavati, dijeliti ili na bilo koji drugi način, ustupiti Vaše osobne podatke trećim osobama, osim pod uvjetom i na način određen ovom politikom privatnosti. HTZ pridržava pravo povremeno trećim osobama, koje se unajmljuju za pružanje određenih usluga u ime ili za račun HTZ-a ili u svezi s drugim poslovnim djelatnostima ustupiti Vaše osobne podatke na daljnju obradu, jedino i isključivo u svrhu koja se podudara s prvobitnom svrhom prikupljanja podataka za koju ste dali svoj pristanak, o čemu će HTZ posebno voditi računa.

Pristup Vašim osobnim podacima u određenim slučajevima mogu imati pružatelji informatičko-komunikacijskih usluga u svojstvu izvršitelja obrade, koji pružaju usluge podrške informatičkih rješenja za voditelja obrade. S izvršiteljima obrade sklopili smo ugovore u kojima je detaljno propisano postupanje s osobnim podacima, stoga isti nisu u mogućnosti obrađivati Vaše osobne podatke bez našeg naloga i prosljeđivati ih trećim stranama.

O određenim okolnostima, dužni smo dostaviti Vaše podatke na temeljem zakonom osnovanog zahtjeva nadležnim tijelima (policija, sud) ako je to potrebno u svrhu provođenja zakonom propisanog postupka. Pravna obveza može proizlaziti iz nacionalnih propisa ili iz propisa EU.

Primjerice prilikom organiziranja sajmova potrebno je dostaviti Vaše osobne podatke drugim primateljima u opsegu koji je potreban za ostvarenje utvrđene svrhe.

Vaši osobni podaci neće se prosljeđivati trećim stranama u svrhe izravnog marketinga.

 

 1. Sigurnost obrade osobnih podataka

Prikupljamo i obrađujemo osobne podatke na način kojim se osigurava odgovarajuća sigurnost i povjerljivost u njihovoj obradi  te omogućavanje učinkovite primjene načela zaštite podataka, smanjenje količine podataka, opseg njihove obrade, razdoblje pohrane i njihovu dostupnost.

Poduzimamo sve odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere zaštite kako bi spriječili slučajno ili nezakonito uništavanje, gubitak, izmjene, neovlašteno korištenje, otkrivanje uvid ili pristup podatcima te se svi zaposlenici voditelja obrade obvezuju se na čuvanje osobnih podataka potpisivanjem izjave o povjerljivosti.

 

 1. VREMENSKO RAZDOBLJE ČUVANJA OSOBNIH PODATAKA

Vaše osobne podatke obrađujemo dok se ne ispuni svrha obrade osobnih podataka. Nakon prestanka svrhe u koju su prikupljeni, Vaše osobne  podatke više ne koristimo,  te isti ostaju u našem sustavu pohrane i čuvamo ih koliko nas obvezuju zakonski propisi o čuvanju arhivskog gradiva.

Podaci prikupljeni temeljem privole pohranjuju se u sustavu voditelja obrade dok je aktivna privola. Nakon povlačenja privole, podaci se brišu iz sustava.

 

 1. KONTAKT INFORMACIJE

Ako imate pitanja u vezi obrade Vaših osobnih podataka, možete  nam se obratiti na mail sljedeće kontakte:

E-mail: info@htz.hr; Tel: +3851 4699 333,  E-mail: zop@htz.hr ; Tel: +3851 4699 328,

 

 1. PROMJENE POLITIKE PRIVATNOSTI

Politiku privatnosti redovito ažuriramo kako bi ista bila točna i ažurna te zadržavamo pravo promjene sadržaja iste ako smatramo da je to nužno. O svim izmjenama i dopunama  biti ćete pravovremeno informirani putem naše internetske stranice u skladu s načelom transparentnosti.

Pristupom na naše internetske stranice te na profile kojim upravlja Hrvatska turistička zajednica na društvenim mrežama (LinkedIn, Facebook, Instagram, You tube profil i dr.) te komunikacijskim kanalima dostupni široj javnosti, pristajete na prikupljanje i korištenje Vaših osobnih podataka sukladno ovom politikom privatnosti.