Dragi putnici, uživajte u Hrvatskoj i ostanite odgovorni.

Pri putovanju u Hrvatsku zahtijeva se od svih posjetitelja poštivanje važećih zdravstvenih i sigurnosnih smjernica. Obvezno pogledajte trenutačne mjere koje se odnose na putovanja, kao i smjernice koje su na snazi na nacionalnoj i na regionalnoj razini.

 

Određene epidemiološke mjere uvedene su za neke od hrvatskih županija, a pravodobne i točne informacije o koronavirusu mogu se pronaći na službenoj stranici Vlade : www.koronavirus.hr

 

Hrvatska udruga turizma (HUT) kreirala je interaktivnu kartu s označenim aktivnim slučajevima zaraze bolešću COVID-19 koja se može pronaći ovdje.

 

Više informacija možete pronaći u nastavku. 

Putnici (neovisno o državljanstvu) koji dolaze neposredno iz zemalja navedenih u trenutno važećim izmjenama PREPORUKA VIJEĆA (EU) 2021/1085 od 15. srpnja 2021. o izmjeni Preporuke (EU) 2020/912 o privremenom ograničenju neobveznih putovanja u EU i mogućem ukidanju takvog ograničenjau Republiku Hrvatsku mogu putovati bez potrebe dokazivanja posebno opravdanog razloga putovanja, ali uz ispunjavanje prethodno navedenih epidemioloških uvjeta ulaska u Republiku Hrvatsku koji su propisani za državljane trećih zemalja.

Više o iznimkama i mogućnostima ulaska u državu ovdje.

Mrežni obrazac EnterCroatia omogućuje posjetiteljima da unesu sve potrebne podatke prije putovanja u Hrvatsku kako bi im se olakšao proces prelaska granice. Svim se putnicima savjetuje da ispune obrazac prije dolaska. Mrežnom obrascu EnterCroatia može se pristupiti preko sljedeće poveznice: https://entercroatia.mup.hr/

 

Mrežni obrazac uključuje iste podatke koji se uobičajeno traže u postupku prelaska granice uz jednostavno predočenje putovnice ili osobne isprave policijskom službeniku na granici. Broj ili kod s osobne iskaznice ili putovnice automatski se povezuje sa svim unaprijed unesenim podacima tako da se cjelokupni postupak unosa podataka na granici za svaku pojedinu osobu u bilo kojem vozilu svodi na minimum, a protok prometa se povećava.

 

Svi posjetitelji koji ispune mrežni obrazac primit će e-poruku s uputama koje će uključivati epidemiološke smjernice i informacije o mjerama koje su trenutačno na snazi za posjetitelje koji dolaze u Hrvatsku.

 

Stranica je dostupna u jedanaest jezičnih verzija, uključujući engleski, hrvatski, njemački, francuski, talijanski, nizozemski, slovenski, mađarski, poljski, slovački i češki.

 

Napominjemo da za organizirana putovanja autobusom obrazac može unaprijed ispuniti agencija koja organizira putovanje, dok osobe koje putuju redovnim autobusnim linijama moraju ispuniti obrazac ponaosob.

 

Obrazac je dostupan i u formatu čitljivom na mobilnim uređajima, kojem se može pristupiti preko iste poveznice te se može ispuniti na mobilnom uređaju. U slučaju dodatnih pitanja ili pitanja u vezi s obrascem molimo vas da se javite na adresu: entercroatia@mint.hr.

 

Često postavljana pitanja i odgovore u vezi s ispunjavanjem obrasca EnterCroatia možete pronaći ovdje: https://entercroatia.mup.hr/questions.

Putnici (neovisno o državljanstvu) koji dolaze neposredno iz zemalja navedenih u trenutno važećim izmjenama PREPORUKA VIJEĆA (EU) 2021/1085 od 15. srpnja 2021. o izmjeni Preporuke (EU) 2020/912 o privremenom ograničenju neobveznih putovanja u EU i mogućem ukidanju takvog ograničenjau Republiku Hrvatsku mogu putovati bez potrebe dokazivanja posebno opravdanog razloga putovanja, ali uz ispunjavanje prethodno navedenih epidemioloških uvjeta ulaska u Republiku Hrvatsku koji su propisani za državljane trećih zemalja.

 

Putnicima koji dolaze neposredno iz država i/ili regija članica Europske unije, odnosno država i/ili regija članica schengenskog prostora i država pridruženih schengenskom prostoru,  neovisno o državljanstvu, omogućit će se ulazak u Republiku Hrvatsku ako posjeduju važeću i valjanu EU digitalnu COVID potvrdu.

Iznimno, putnicima koji dolaze neposredno iz država i/ili regija članica Europske unije odnosno država i/ili regija članica schengenskog prostora i država pridruženih schengenskom prostoru, a još ne posjeduju EU digitalnu COVID potvrdu, omogućit će se ulazak u Republiku Hrvatsku uz:

 

 

 • potvrdu ne stariju od 365 dana o primitku dvije doze cjepiva koje se koristi u državama članicama EU  (Pfizer, Moderna, AstaZeneca, Gamaleya, Sinopharm) ili cjepiva za koje je Svjetska zdravstvena organizacija odobrila za hitnu primjenu (Serum Institut of India – Covishield, Bharat Biotech – Covaxin, Sinovac –CoronaVac) ili predočenje potvrde ne starije od 365 dana o primitku jedne doze cjepiva koje se prima u jednoj dozi (Janssen/Johnson&Johnson) ako je prošlo 14 dana od primitka te jedne doze;

 

 • potvrdu o primitku prve doze cjepiva Pfizer, Moderna ili Gamaleya, s kojom je moguće ući u Republiku Hrvatsku u razdoblju od 22. do najviše 42. dana o primitka cjepiva, odnosno od 22. do najviše 84. dana od primitka prve doze cjepiva AstraZeneca;

 

 • potvrdu o preboljenju COVID-19 i primitku jedne doze cjepiva unutar dvanaest mjeseci od početka bolesti, s tim da cijepljenje mora biti provedeno prije manje od 365 dana od dolaska na granični prijelaz; 

 

 • predočenje pozitivnog PCR ili brzog antigenskog testa, kojim se potvrđuje da se vlasnik oporavio od infekcije virusom SARS-CoV-2, pri čemu je taj test napravljen unazad 365 dana, a stariji od 11 dana od dana dolaska na granični prijelaz ili uz predočenje liječničke potvrde o preboljenju;

 

 • ili PCR testiranje ili brzo antigensko testiranje - BAT na SARS-CoV-2 odmah po dolasku u Republiku Hrvatsku (o vlastitom trošku), uz obvezu samoizolacije do prispijeća negativnog nalaza. U slučaju nemogućnosti testiranja određuje se mjera samoizolacije u trajanju od deset (10) dana.

 

Iznimke od primjene posjedovanja važeće i valjane EU digitalne COVID potvrde ili gore navedenih obveza možete pronaći na sljedećoj poveznici:  https://mup.gov.hr/uzg-covid/hrvatski/286211.

 

Državljani država članica Europske unije odnosno država članica schengenskog prostora i država pridruženih schengenskom prostoru kao i članovima njihovih obitelji te državljani trećih zemalja koji su osobe s dugotrajnim boravištem na temelju Direktive Vijeća 2003/109/EZ od 25. studenoga 2003. godine o statusu državljana trećih zemalja s dugotrajnim boravištem i osobama koje imaju pravo boravka temeljem drugih direktiva EU ili nacionalnog prava ili koje imaju nacionalne dugoročne vize, ako dolaze iz trećih zemalja, moraju predočiti važeću i valjanu EU digitalnu COVID potvrdu.

 

Iznimno, prethodno navedenim putnicima koji još ne posjeduju EU digitalnu COVID potvrdu, omogućit će se ulazak u Republiku Hrvatsku uz:
 

 • negativan nalaz PCR testa ili brzog antigenskog testa - BAT na SARS-CoV-2, pri čemu BAT test mora biti sa Zajedničke liste brzih antigenskih testova koje međusobno priznaju države članice Europske Unije, koju objavljuje Europska komisija. Kod nalaza BAT testa napravljenog u inozemstvu mora biti vidljiv proizvođač testa i/ili komercijalni naziv testa. U protivnom test se neće prihvatiti kao vjerodostojan za ulazak u Republiku Hrvatsku. Nalaz PCR testa ne smije biti stariji od 72 sata, a BAT testa od 48 sati od trenutka testiranja do dolaska na granični prijelaz;
   
 • potvrdu ne stariju od 365 dana o primitku dvije doze cjepiva koje se koristi u državama članicama EU  (Pfizer, Moderna, AstaZeneca, Gamaleya, Sinopharm) ili cjepiva za koje je Svjetska zdravstvena organizacija odobrila za hitnu primjenu (Serum Institut of India – Covishield, Bharat Biotech – Covaxin, Sinovac –CoronaVac) ili predočenje potvrde ne starije od 365 dana o primitku jedne doze cjepiva koje se prima u jednoj dozi (Janssen/Johnson&Johnson) ako je prošlo 14 dana od primitka te jedne doze;
 • potvrdu o primitku prve doze cjepiva Pfizer, Moderna ili Gamaleya, s kojom je moguće ući u Republiku Hrvatsku u razdoblju od 22. do najviše 42. dana o primitka cjepiva, odnosno od 22. do najviše 84. dana od primitka prve doze cjepiva AstraZeneca;
   
 • potvrdu o preboljenju COVID-19 i primitku jedne doze cjepiva unutar osam mjeseci od početka bolesti, s tim da cijepljenje mora biti provedeno prije manje od 365 dana od dolaska na granični prijelaz; 
   
 • predočenje pozitivnog PCR ili brzog antigenskog testa, kojim se potvrđuje da se vlasnik oporavio od infekcije virusom SARS-CoV-2, pri čemu je taj test napravljen unazad 365 dana, a stariji od 11 dana od dana dolaska na granični prijelaz ili uz predočenje liječničke potvrde o preboljenju;
   
 • ili PCR testiranje ili brzo antigensko testiranje - BAT na SARS-CoV-2 odmah po dolasku u Republiku Hrvatsku (o vlastitom trošku), uz obvezu samoizolacije do prispijeća negativnog nalaza. U slučaju nemogućnosti testiranja određuje se mjera samoizolacije u trajanju od deset (10) dana.

 

Svim putnicima savjetuje se da ispune obrazac na web-stranici ENTERCROATIA.

 

DRŽAVLJANI TREĆIH ZEMALJA

 

Državljani trećih zemalja koji nemaju državljanstvo države članice EU-a ili EGP-a niti reguliran boravak u tim državama, niti su članovi obitelji njihovih državljana, u Republiku Hrvatsku mogu ući jedino ako su:

 1. zdravstveni djelatnici, istraživači u zdravstvu i djelatnici u skrbi za starije osobe;
 2. pogranični radnici;
 3. osoblje u prometnom sektoru;
 4. diplomati, osoblje međunarodnih organizacija i osobe koje primaju poziv međunarodnih organizacija i čija je fizička prisutnost potrebna za dobro funkcioniranje tih organizacija, vojno i policijsko osoblje, humanitarni djelatnici i osoblje civilne zaštite pri obavljanju svojih dužnosti;
 5. putnici u tranzitu, uz obvezu napuštanja Republike Hrvatske u roku od 12 sati od ulaska;
 6. osobe koje putuju radi školovanja;
 7. pomorci  ako namjeravaju boraviti u Republici Hrvatskoj duže od 12 sati;
 8. osobe koje putuju iz turističkih razloga te imaju potvrdu o rezervaciji uplaćenom smještaju u hotelu, kampu, kod privatnog iznajmljivača ili unajmljenom plovilu te drugom obliku turističkog smještaja ili su vlasnici kuća ili plovila u Republici Hrvatskoj;
 9. osobe koje putuju zbog neodgodivih osobnih/obiteljskih razloga, poslovnih razloga ili koje imaj drugi gospodarski interes;
 10. osobama za koje je donijeta pozitivna odluka nadležnog tijela temeljem njihova zahtjeva za boravak/rad, uključujući i digitalne nomade ulazak u Republiku Hrvatsku.

 

Osobama iz točke 7., 8., 9. i 10. omogućit će se ulaz u Republiku Hrvatsku uz:

 

 • predočenje potvrde o negativnom PCR testu koji nije stariji od 72 sata od trenutka testiranja ili brzom antigenskom testu na SARS-CoV-2 koji je naveden na Zajedničkoj listi brzih antigenskih testova koje međusobno priznaju države članice Europske unije, a koju objavljuje Europska komisija, ako nalaz testa nije stariji od 48 sati od trenutka testiranja do dolaska na granični prijelaz;
 • potvrdu ne stariju od 365 dana o primitku dvije doze cjepiva koje se koristi u državama članicama EU  (Pfizer, Moderna, AstaZeneca, Gamaleya, Sinopharm) ili cjepiva za koje je Svjetska zdravstvena organizacija odobrila za hitnu primjenu (Serum Institut of India – Covishield, Bharat Biotech – Covaxin, Sinovac –CoronaVac) ili predočenje potvrde ne starije od 365 dana o primitku jedne doze cjepiva koje se prima u jednoj dozi (Janssen/Johnson&Johnson) ako je prošlo 14 dana od primitka te jedne doze;
 • predočenje potvrde o preboljenju bolesti COVID-19 i primitku jedne doze cjepiva unutar osam mjeseci od početka bolesti COVID-19, a cijepljenje je provedeno prije manje od 270 dana;
 • predočenje pozitivnog PCR ili brzog antigenskog testa, iz točke III. stavka 1. podstavka 1 ove Odluke, kojim se potvrđuje da se osoba oporavila od infekcije virusom SARS-CoV-2, pri čemu je taj test napravljen unazad 365 dana, a stariji je od 11 dana od dana dolaska na granični prijelaz ili uz predočenje potvrde o preboljenoj bolesti COVID-19, izdane od liječnika;
 • određivanje samoizolacije po dolasku u Republiku Hrvatsku uz mogućnost PCR ili brzog antigenskog testiranje na SARS-CoV-2, a u slučaju nemogućnosti testiranja samoizolacija traje 10 dana.

 

Djeca mlađa od dvanaest godina koja putuju u pratnji roditelja/skrbnika su izuzeta od obveze predočenja negativnog rezultata testa i samoizolacije ako roditelji/skrbnici posjeduju valjanu i važeću EU digitalnu COVID potvrdu odnosno negativni PCR ili brzi antigenski- BAT test ili posjeduju potvrdu o cijepljenju ili preboljenju bolesti COVID-19.

 

 

Osobe koje dolaze iz država koje su na popisu država za dolazak iz kojih se primjenjuju posebne epidemiološke mjere prilikom prelaska granice Republike Hrvatske, a kojeg na svojim mrežnim stranicama objavljuje Hrvatski zavod za javno zdravstvo, obvezne su, ovisno o tome u kojoj je kategoriji država:

 

 • predočiti negativan nalaz PCR testa koji nije stariji od 48 sati i određuje im se nužna mjera obvezne samoizolacije u trajanju od 14 dana (Južnoafrička Republika, Zanzibar (Tanzanija), Brazil) ili
   
 • predočiti negativan nalaz PCR testa koji nije stariji od 72 sata ili negativan nalaz brzog antigenskog testa koji nije stariji od 48 sati, neovisno o cjepnom statusu i preboljenju (Brazil). Ova odredba odnosi se i na države i/ili regije članice schengenskog prostora i države pridružene schengenskom prostoru, a koje su na crvenoj ili tamno crvenoj listi Europskog centra za kontrolu i prevenciju bolesti, ukoliko ih je Hrvatski zavod za javno zdravstvo uvrstio na popis država na koje se primjenjuju posebne epidemiološke mjere.


26. studenog uvedena je Odluka o sigurnosnoj mjeri privremene zabrane ulaska u Republiku Hrvatsku za osobe koje dolaze iz Južnoafričke Republike, Bocwane, Kraljevine Eswatini, Lesota, Namibije, Zimbabvea i Hong Konga, kojom se, s ciljem zaštite javnozdravstvenog interesa uvodi sigurnosna mjera zabrane ulaska u RH za osobe koje dolaze iz gore navedenih država ili koje su boravile u tim državama zadnjih 14 dana. Iznimka od ove odluke su državljani Republike Hrvatske, te osobe s reguliranim trajnim boravištem u EU, tj. koji imaju nacionalne dugoročne vize. Navedenim iznimkama će se dozvoliti ulazak uz obavezu karantene od 14 dana od trenutka ulaska u RH, te obveze testiranja posljednji dan karantene.

 

Osobe koje dolaze iz država za koje je obvezna karantena, mogu skratiti vrijeme trajanja samoizolacije ako, najranije sedmi dan samoizolacije, o svom trošku obave PCR testiranje na SARS-CoV-2 u ustanovi ovlaštenoj za provedbu testiranja te ako je nalaz testa negativan.

 

Više informacija o samoj Odluci na sljedećoj poveznici.

 

Osobe koje putuju u Republiku u Republiku Hrvatsku zbog humanitarnih razloga povezanih uz pomoć područjima pogođenim potresom (Sisačko – moslavačka županija, Karlovačka županija i Zagrebačka županija) mogu ući u Republiku Hrvatsku temeljem prethodne suglasnosti Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske bez ispunjavanja epidemioloških uvjeta. Navedene osobe predstavljaju izuzetak te će im biti omogućen ulazak u Republiku Hrvatsku bez potrebe predočenja negativnog nalaza PCR testa na SARS-CoV-2 niti im se određuje mjera samoizolacije prilikom ulaska u Republiku Hrvatsku.


Za sve strane putnike, neovisno o državljanstvu, radi skraćenja procedure na graničnom prijelazu savjetujemo prethodno ispunjavanje najave preko aplikacije Enter Croatia.

 

Ostale opće napomene možete također pronaći na sljedećoj poveznici.

Da. Međutim, postoje mnogi drugi prihvatljivi uvjeti za ulazak, uključujući one koji su navedeni u odjeljku pod naslovom „Ulazak u Republiku Hrvatsku za strane državljane“.


Ako putujete kroz Hrvatsku u drugu državu, imajte na umu da postoje posebne smjernice u vezi s tim. Putovanje je ograničeno na glavne autoceste i zaustavljanja su ograničena. Svi putnici u tranzitu upućuju se da slijede smjernice službenika granične kontrole. Karta odobrenih prometnica može se pronaći ovdje.

 

Putnici u tranzitu mogu putovati kroz Republiku Hrvatsku pod uvjetom da je omogućen ulazak u susjednu zemlju ili tranzit u susjednoj zemlji. Prilikom tranzita potrebno je bez nepotrebnog zadržavanja upotrebljavati najkraće prometne pravce, uključujući i autocestu ondje gdje je to moguće. Izlazak iz Republike Hrvatske mora biti u što kraćem roku, a najdulje 12 sati od trenutka ulaska, što će granična policija provjeravati.


Imajte na umu da putnici kojima je dozvoljen ulazak u Hrvatsku kao ni hrvatski državljani koji prolaze kroz Neum neće podlijegati dodatnim zahtjevima i mogu slobodno putovati u južnu Hrvatsku i iz nje osobnim automobilom.

Croatia Airlines održava povratne letove iz Zagreba za većinu gradova diljem Europe. Za više informacija o letovima aviokompanije Croatia Airlines predlažemo da posjetite njihovu web-stranicu.

Mnoge komercijalne zrakoplovne kompanije na svojim su web-stranicama ažurirale raspored letenja te predlažemo da provjerite njihove web-stranice za informacije o letovima prema hrvatskim zračnim lukama. U slučaju da već imate avionske karte za predstojeće putovanje i/ili imate pitanja u vezi s putovanjem za određenog zračnog prijevoznika, najbolje je izravno kontaktirati sa zrakoplovnom kompanijom s obzirom na to da većina njih ažurira raspored letenja tjedno. U slučaju da ne možete iskoristiti postojeću avionsku kartu preporučujemo odgodu putovanja za kasniji datum.

 

U nastavku možete pronaći popis web-stranica zrakoplovnih kompanija*:

 

 

www.aerlingus.com

www.austrian.com

www.swiss.com

www.britishairways.com

www.lufthansa.com

www.easyjet.com

www.ryanair.com

www.klm.com

www.turkishairlines.com

www.emirates.com

www.airfrance.com

www.eurowings.com

www.airserbia.com 

www.iberia.com

www.alitalia.com
www.qatarairways.com
www.aeroflot.ru
www.lot.com
www.wizzair.com
www.volotea.com
www.vueling.com
www.delta.com
www.united.com
www.transavia.com
www.brusselsairlines.com
www.luxair.lu
www.aegeanair.com/

www.tui.com
​​​​​​​

* Navedena lista nije konačna i informacije se mogu dodati ili ukloniti i to kako postanu dostupne; neki od navedenih avioprijevoznika možda nisu najavili točne datume i raspored letova i najbolje je sve informacije izravno provjeriti s njima, dok su druge aviokompanije možda najavile ili nisu najavile nastavak letova za Hrvatsku.

 

 

Postoje li domaći letovi unutar Hrvatske?

Domaći letovi su aktualni i to letovi Zagreb – Split, Zagreb – Dubrovnik kao i let Zagreb – Pula i Zadar. Tim letovima upravlja kompanija Croatia Airlines i više informacija možete pronaći ovdje.

Morska granica otvorena je i za privatna plovila, pod istim uvjetima koji vrijede za kopnene granice.
Više informacija može se pronaći na sljedećoj poveznici.

 

Za internetsko plaćanje turističke pristojbe u nautici možete posjetiti web-stranicu https://nautika.evisitor.hr/


Web-stranica je dostupna na hrvatskom, engleskom, njemačkom i talijanskom jeziku i plaćanje se može izvršiti svim glavnim kreditnim karticama.

Javni prijevoz dostupan je u cijeloj Hrvatskoj. Rasporede i informacije o autobusnim linijama najbolje je provjeriti s lokalnim autobusnim postajama. Kontaktne informacije za glavne autobusne postaje mogu se pronaći ovdje.

 

Hrvatski željeznički promet također je dostupan, a više informacija o voznom redu i aktualnim linijama može se pronaći ovdje.

 

Također je dostupan organizirani međunarodni autobusni prijevoz (čarter-linije i redovite autobusne linije), kao i željeznički prijevoz, ovisno o raspoloživosti i u skladu s rutama. Radi lakšeg putovanja predlažemo da pogledate informacije na web-stranici EnterCroatia kako biste vi ili agencija s kojom putujete unaprijed ispunili vaše podatke te kako bis osigurali brži prijelaz granice. Kontaktne informacije za glavne postaje mogu se pronaći ovdje.

 

U svim oblicima javnog prijevoza od 25. lipnja 2020. godine putnici su dužni nositi zaštitne maske.

Putovanje s kopna na otoke i s otoka moguće je ako predmetna linija postoji.

Više informacija o trajektnim linijama kojima upravlja trajektna kompanija Jadrolinija možete pronaći ovdje.

 

Informacije o drugim trajektnim i katamaranskim linijama u Hrvatsku i iz Hrvatske i/ili do hrvatskih otoka s kopna također se mogu naći na sljedećim web-stranicama:
 

Krilo

Rapska plovidba

Split Express*

SNAV*

Venezia Lines*

Adriatic Lines*

Trieste Lines*

Gomo Viaggi*

Jadrolinija*

 

 

*Kao i kod zračnih prijevoznika, ovaj popis nije potpun, a raspored ovisi o pojedinoj kompaniji. Predlažemo da se za točne informacije direktno obratite davatelju usluga s obzirom na to da se rasporedi i usluge mogu promijeniti u bilo kojem trenutku.

U svim oblicima javnog prijevoza od 25. lipnja 2020. godine putnici su dužni nositi zaštitne maske.

U Hrvatskoj ne postoje ograničenja prometovanja automobilom, a najnovije informacije o prometnim uvjetima i stanju na cestama mogu se pronaći na web-stranici Hrvatskog autokluba ovdje. Također, Hrvatske autoceste provele su informativnu kampanju za sigurno putovanje koristeći se cestovnim oznakama i informativnim letcima. Više informacija možete pronaći ovdje.


Osim svih trenutačno primjenjivih zdravstvenih i sigurnosnih mjera koje preporučuje Hrvatski zavod za javno zdravstvo, 12. listopada 2020. godine stupila je na snagu obveza nošenja zaštitnih i kirurških maski u svim zatvorenim prostorima u kojima nije moguće održavati razmak od 1,5 m. Odredbom koja je stupila na snagu 26. listopada 2020. godine propisuje se stroga mjera fizičkog distanciranja, odnosno izbjegavanje bliskog kontakta u razmaku od najmanje 2 metra u zatvorenom prostoru te 1,5 m na otvorenom. Uvodi se i obveza nošenja maski za lice ili medicinskih maski na otvorenom kad nije moguće održavati fizički razmak i obvezno nošenje maski prilikom ulaska i boravka na grobljima. Dodatne informacije mogu se pronaći ovdje.

 

Od 5. prosinca 2020. godine uvele su se kazne za nenošenje i/ili nepravilno nošenje maski te za nepoštivanje ostalih sigurnosnih i zdravstvenih mjera. Kazne se kreću od 500 kn za nepravilno nošenje maski pa do 10 000 kn za organizacije privatnih zabava i okupljanja uz nepridržavanje prethodno spomenute mjere na snazi.

 

12. prosinca 2020. godine uvela se i posebna regulacija rada za djelatnost trgovine koja se obavlja u prodavaonicama i trgovačkim centrima, kojom se ograničava broj kupaca, odnosno posjetitelja, koji istovremeno mogu biti u prodavaonici odnosno trgovačkom centru. Više informacija ovdje.

 

Kao što je uvedena obveza posjedovanja EU digitalne COVID potvrde u zdravstvenom sustavu i djelatnosti socijalne skrbi, 16. studenog uvodi se i za državne službenike i namještenike, službenike i namještenike u javnim službama, službenike i namještenike u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te zaposlenike trgovačkih društava i ustanova čiji su osnivači Republika Hrvatska, tijela državne uprave i jedinice lokalne i regionalne (područne) samouprave. Osim za njih posjedovanje EU digitalne COVID potvrde obvezno je i za sve koji će dolaziti u njihove prostore.

 

Dodatne aktualne epidemiološke mjere za pojedine Županije se mogu provjeriti ovdje.

 

***

Dodatno, UNWTO/IATA uveo je tzv. "Destination Tracker" - prvi globalni prikaz svih ograničenja zračnog putovanja te propisanih zdravstvenih i sigurnosnih mjera odredišta, uključujući i u Hrvatsku. Tracker uključuje podatke o zdravstvenim pokazateljima (putem interaktivne mape), važećim propisima u zračnom prometu, propisanim zdravstvenim i sigurnosnim mjerama u odredištu te zdravstvenim propisima i preporukama. Prikaz je moguće pronaći na sljedećoj poveznici.

Uzimanje uzoraka za testiranje na COVID-19 obavlja se u posebnim ambulantama organiziranima na razini županije. Kontakte navedenih ustanova možete pronaći ovdje. Ako vam je potreban test u točno određenom trenutku za točno određen vremenski period, kontaktirajte unaprijed ambulantu kako biste osigurali da će vas centar za testiranje primiti i dati sve potrebne upute o protokolu testiranja te sve ostale potrebne informacije. Više informacija o lokacijama, procesu naručivanja, terminima i sl. možete pronaći ovdje.

 

Određeni hoteli počeli su pružati usluge testiranja svojim gostima. Molimo da provjerite kod željenog hotela pružaju li ovu uslugu. Također, Turistička zajednica grada Zagreba je za sve strane posjetitelje koji su ostvarili barem jedno komercijalno noćenje u Zagrebu osigurala testiranje putem svog Centra za posjetitelje na Trgu bana Josipa Jelačića 11. Podatak o ostvarenom noćenju će se provjeravati putem sustava eVisitor. Više informacija ovdje.

 

Od 23. siječnja 2021., u Zračnoj luci Franjo Tuđman moguće je obaviti brza antigen i PCR testiranja. Više informacija na sljedećoj poveznici.

 

Od 24. travnja 2021., testiranje je moguće obaviti i u Zračnoj luci Split. Više informacija na poveznici.

Ako primijetite simptome slične gripi poput povišene tjelesne temperature, kašlja, otežanog disanja, bolova u mišićima i umora ili ste bili u bliskom kontaktu s potvrđenim ili vjerojatnim slučajem zaraze koronavirusom, odmah nazovite liječnika ili epidemiološku službu, a možete kontaktirati i s nekom od turističkih ambulanti, kontakti se nalaze ovdje. Opišite im svoje stanje i poslušajte njihove upute. Predlažemo da ne odlazite liječniku prije nego što ga nazovete.

 

Hrvatski zavod za javno zdravstvo također je izdao informacije za jedinice lokalne samouprave i pružatelje smještaja ako gost dobije simptome bolesti COVID-19. Informacije se mogu pronaći ovdje. Ako ste u Hrvatskoj i imate bilo kakve simptome, molimo vas da odmah obavijestite svog pružatelja smještaja kako bi vam se osigurao adekvatan zdravstveni i sigurnosni protokol.
 

Ako ste državljanin EU-a, EGP-a, Ujedinjene Kraljevine ili Švicarske, a imate zdravstveno osiguranje svoje države, ono će pokrivati sve usluge povezane s bolešću COVID-19 ako u Hrvatskoj vrijede ista pravila kao u vašoj matičnoj zemlji. Odvojite vrijeme kako biste provjerili valjanost svoje Europske kartice zdravstvenog osiguranja (EHIC) i/ili izvadite novu karticu prije svojeg putovanja. Osim toga, kao alternativu imajte potvrdu koju vam je izdala nacionalna zdravstvena ustanova.

 

Osigurane osobe iz država s kojima Republika Hrvatska ima sklopljen međudržavni ugovor kojim je regulirano pitanje korištenja zdravstvene zaštite (Bosna i Hercegovina, Srbija, Crna Gora, Sjeverna Makedonija i Turska) ostvaruju pravo na zdravstvenu zaštitu za vrijeme boravka u Hrvatskoj na temelju tiskanica koje su propisane ugovorom, a koje trebaju zatražiti od svojih osiguravatelja iz matičnih država, prije dolaska u Hrvatsku.

 

Državljani drugih zemalja trebali bi prije putovanja provjeriti svoje zdravstveno osiguranje kako bi bili sigurni da su pokriveni u slučaju hitnih zdravstvenih usluga koje uključuju sve zdravstvene usluge povezane s bolešću COVID-19 ili kupiti odgovarajuće putno osiguranje koje pruža pokriće povezano s bolešću COVID-19.


Hoteli su otvoreni iako su u Hrvatskoj česta sezonska zatvaranja hotela i ostalih smještajnih kapaciteta koja nisu povezana s trenutačnom epidemiološkom situacijom. Predlažemo da izravno provjerite sve željene informacije s njima kako biste dobili točne detalje. Napominjemo da su svi smještajni objekti dužni poštivati preporučene zdravstvene i sigurnosne procedure koje se mogu pronaći ovdje.

Ograničava se rad ugostiteljskih objekata i obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava koja pružaju ugostiteljske usluge na način da hranu, piće, napitke i slastice mogu usluživati isključivo gostima koji sjede za stolovima, uz strogo pridržavanje propisanih epidemioloških mjera i posebnih preporuka i uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, a radno vrijeme može se odrediti u trajanju od 6,00 do 24,00 sata. Automat klubovima, uplatnim mjestima za klađenje te casinima dozvoljen je rad do 24 sata. Iznimno od protuepidemijske mjere ugostiteljskim objektima vrste noćni klub, noćni bar, disco-bar i disco klub iz kategorije „Barovi“ dopušten je rad i usluživanje svih gostiju bez ograničenja radnog vremena, ali samo na otvorenim prostorima i uz uvjet da je ulazak u njihove prostore dopušten samo osobama koje posjeduju EU digitalnu COVID potvrdu (gosti, osoblje, izvođači itd.). Pekarnice i trgovine kruhom te pekarskim proizvodima mogu raditi do 24 h. Dostava hrane dozvoljena je pod uvjetom pridržavanja svih epidemioloških mjera.

 

Odredba uključuje zabranu  prodaje alkoholnih pića od 24 sata do 6 sati ujutro. Smjernice za zaštitu zdravlja i sigurnost mogu se naći ovdje.

 

Sve aktualne epidemiološke mjere za gradove/ županije mogu se pronaći na službenim stranicama: https://www.koronavirus.hr/zupanije/139  

Najnovije upute i preporuke za okupljanja mogu se pronaći ovdje.

 

Napomena! Informacije te aktualne epidemiološke mjere se mogu razlikovati prema županijama ovisno o epidemiološkoj situaciji u određenoj destinaciji, stoga se preporuča provjeriti i na stranicama županijskih turističkih zajednica aktualne epidemiološke mjere, kao i na službenim stranicama koronavirus.hr  

Parkovi i zoološki vrtovi su otvoreni, no i dalje uz obvezu poštivanja zdravstvenih i sigurnosnih mjera, kao i poštivanja mjera socijalnog distanciranja. Sportska natjecanja i treninzi koji su dopušteni mogu se održavati samo bez gledatelja i uz strogo pridržavanje svih propisanih epidemioloških mjera i posebnih preporuka i uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, a organizatori su obvezni osigurati da se svi sportaši i nužno tehničko osoblje koje je prisutno pridržavaju propisanih epidemioloških mjera te da se sportski objekti iznimno koriste samo za potrebe dopuštenih aktivnosti. Plaže i toplice otvorene su za javnu uporabu, također imajući na umu poštivanje zdravstvenih i sigurnosnih mjera, kao i poštivanje mjera socijalnog distanciranja koje su tada bile na snazi. Bavljenje sportom te rekreacija na otvorenom i zatvorenom je dozvoljena (osim školskih dvorana), bazeni i rekreacijski sadržaji u balonima su otvoreni. Zoološki vrt u Zagrebu otvoren je za javnost, a nacionalni parkovi i parkovi prirode otvoreni su uz uvjet da se i dalje poštuju zdravstvene i sigurnosne mjere.


Različite preporuke i smjernice za turistički sektor mogu se pronaći ovdje ili na web-stranicama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo na sljedećoj poveznici.

Sva pitanja povezana s putovanjima u Hrvatsku na koja niste pronašli odgovore možete poslati na e-adresu mintcz@mints.hr i, u CC-u, info@htz.hr

 

Odgovore na pitanja u vezi s prelaskom granice Republike Hrvatske možete pronaći na sljedećoj poveznici: https://mup.gov.hr/uzg-covid/hrvatski/286211

 

Pitanja u vezi s ispunjavanjem mrežnog obrasca EnterCroatia možete poslati na sljedeću e- adresu: entercroatia@mints.hr

 

Pitanja o epidemiološkim mjerama, ekonomskim mjerama i bilo kakva pravna pitanja u Republici Hrvatskoj tijekom pandemije bolesti COVID-19 možete poslati na sljedeću e-adresu: mintcz@mints.hr

 

Dodatne informacije uz informacije o najčešćim pitanjima o uvjetima ulaska u Republiku Hrvatsku možete pronaći ovdje*

 

Za dodatne informacije EU je pokrenuo „Re-open EU”, interaktivni alat čija je svrha osigurati sigurno ponovno putovanje i pokretanje turizma diljem Europe.

 

*Napominjemo kako Hrvatska turistička zajednica ne ažurira vanjske poveznice, tj. web-stranice na kojima se mogu pronaći dodatne informacije te se ne može smatrati odgovornom za njihovu točnost.