Slavonie

Ozvěny tradice

Slavonie je oblast legend, jejíž mýty a tajemství se hrdě přenášejí z generace na generaci. Slavonci křečovitě udržují své tradice, jako jsou dožínky, lidové kroje a populární místní hudba.

Zároveň jsou pohostinnými hostiteli, kteří jsou vždy ochotní se přátelit nad skleničkou jednoho z četných kvalitních vín zrozených z místní úrodné půdy a při soustu některé z lokálních pálivých specialit, jako jsou guláš „čobanac“ nebo rybí paprikáš.

Davor Rostuhar

Tam, kde je stále zlatý horizont

Kam jít

Po stopách panonského moře

Kdysi nedozírné modré otevřené moře dnes krášlí zlatá barva a jeho někdejší ostrovy jsou dnes zelené hvozdy. Po velké vodě zbyly jen mušličky v plodných rovinách slavonské nížiny. Namísto toho tento kraj objaly tři velké řeky – Sáva, Dráva a Dunaj – a člověk brzy zjistil, že ve zdejší přírodě najde milovaný domov. Panonské moře dávno zmizelo, ale přesto zde zanechalo jeden slaný pramen ve městě Bizovac. Teplota vody zde dosahuje až 96°C, což je unikátní evropský úkaz. Lákavou přírodu milovala i šlechta, která tu kdysi stavěla zámky, užívala si lov, rybolov a prvotřídní víno, které se pilo i na jiných evropských dvorech a královských korunovacích. Známé jsou vinné sklípky v Iloku, Kutjevu a Belje. Dnes si i vy můžete užívat všechny tyto krásy dávných časů. Na Cestách Panonského moře odhalte krásné písně tohoto kraje za zvuku tamburice, četné lidové slavnosti vám pak představí veselé průvody vyšňořených mužů a dívek v překrásných krojích, muži nosí šokské klobouky a dívky zlaté dukáty. Město Vinkovci – město s nejdelší kontinuitou života v Evropě.

1
POI image

Kopački rit

Přírodní rezervace Kopački rit je unikátní mokřadní oblast. Jedná se o jedno z největších trdlišť ryb ve střední Evropě a důležité ornitologické území.

2
POI image

Papuk

Přírodní rezervace Papuk je díky své geologické, biologické a kulturní autentičnosti jediným geoparkem v Chorvatsku, který figuruje na seznamu světového dědictví UNESCO.

3
POI image

Archeologická lokalita Vučedol

Archeologická lokalita Vučedol se nachází na břehu Dunaje.Vučedol je vzdálen od města Vukovaru pět kilometrů po proudu řeky.

4
POI image

Karanac – Etnografická vesnice

Karanac má atmosféru starých časů. Každý dům vypráví svůj příběh, který se traduje z pokolení na pokolení. Vesnice si zachovala původnost a životní styl, které jsou vzdáleny od městského hluku a shonu.

5
POI image

Kutjevo

Kutjevo - vinné sídlo kontinentálního Chorvatska.  Městečko se nachází v úrodném Požežském "zlatém" údolí, na jižních svazích Krndije a Papuku, v úzkém údolí říčky Kutjevčanky.

6
POI image

Pevnost Brod a františkánský klášter ve Slavonském Brodu

Pevnost Brod z 18. století je jedna z největších pevností v Chorvatsku. Barokní františkánský klášter je jednou z nejúžasnějších barokních staveb ve Slavonii. Jedná se o jeden z nejreprezentativnějších příkladů klášterní architektury v severním Chorvatsku. 

7
POI image

Státní hřebčín lipicánů Đakovo

Pojem „hřebčín“ je v souvislosti s Đakovem poprvé zmiňován v roce 1506, ačkoliv byl založen již ve 13. století.

8
POI image

Tvrđa v Osijeku

Romantické historické centrum města získává základní obrysy počátkem barokního 18. století, přičemž dokonale propojuje vojenskou pevnost s organizovaným měšťanským životem.

9
POI image

Vinkovci - Sídlo Šokadije

Je to město s bohatými dějinami, kulturou, architekturou, folklórem, tradicí, zvyky a obyčeji. Kontinuita v osidlování, které trvá již více než 7000 let, je vzácností i v evropském měřítku. 

10
POI image

Zámek Odescalchi a středověké hradby ve městě Iloku

Nad Dunajem se tyčí hradby pevnosti a hrad knížat rodu Odescalchi, a to spolu s přilehlou renesanční parkovou architekturou, kostelem a klášterem sv. Jana Kapistránského. Jsou přitom součástí dobře zachovalého urbánního komplexu nejvýchodnějšího chorvatského města Iloku.  

11
POI image

Đakovská katedrála

Nejmonumentálnější sakrální stavba ve Slavonii je đakovská katedrála sv. Petra, o které sám papež Jan XXIII. řekl, že je to nejkrásnější kostel mezi Benátkami a Cařihradem.

Sergio Gobbo

Slavonie je skutečnou mytickou zemí utvářenou kreativní silou mocných řek Drávy, Dunaje, Sávy a Ilovy, která po staletí střeží své poklady.

Se svými nedozírnými zlatými nížinami vynořenými z plodné Panonie, silnými toky řek a náplavovými oblastmi, z nichž vyrůstají staleté lesy mohutného dubu lesního (Quercus robur), je Slavonie klidným domovem více než dvou tisíc biologických druhů a plodným koutem Země, který lidská ruka zušlechťuje již více než osm tisíc let. Od chvíle, kdy v pleistocénu zmizelo Panonské moře, se někdejší ostrov Papuk stal pohořím, které nám odhaluje nejstarší skály této části Evropy – granity a metamorfní skály z prvohor plné svědků, kteří nám dnes vyprávějí geologické dějiny Země. Plodná slavonská nížina se vynořila z hlubin Panonského moře poté, co deset miliónů let byla mořským dnem a záhy se stala zemí zaslíbenou.

Dějinami proslavené Zlaté údolí

Zařazena v prvních stoletích našeho letopočtu do systému Římského císařství, s dvěma cestami, z nichž jedna vedla do Osijeku a východních provincií, zatímco druhá spojovala lázně Aquae Balissae – dnešní Daruvar a plodné vinorodé kraje Požegu, Đakovo a Vinkovce, Slavonie je i zemí, která zplodila dva římské císaře: schopného, statečného a odvážného Valentiana I. a jeho bratra Valensu.

 

Oslavujíce ji jako sýpku, ale i vinorodý kraj, v němž zvlášť vynikají kutjevacké vinohrady s jedním z nejstarších vinných sklepů, Římané tento kraj s inspirací pojmenovali Vallis Aurea (Zlaté údolí).
Domagoj Blažević
Pokud toužíte po blahosloveném klidu, charakteristických velkolepých inscenacích pradávného rozbřesku, kdy se země každé ráno nenápadně vynořuje ze tmy, zahalená do závoje mlhy nad širokými říčními dolinami, objevte zemi Slavonii.
Davor Rostuhar

Jedinečné zážitky ve městech Slavonie a Baranje

Toto je kraj, ve kterém lidé chovají hlubokou úctu vůči své zemi živitelce a z jejichž tvářích lze vyčíst osobitou slavonskou hrdost.

Ne váhejte, vydejte se po cestách, po kterých mezi hrdými městy se středověkými pevnostmi, kláštery a barokními zámky Osijeku, Vinkovců, Požegy a Slavonského Brodu až po Vukovar a Ilog se prohání ušlechtilé plemeno đakovackých hřebců Lipicánů a svá hnízda staví vzácní ptáci, zatímco obzorem přelétají hejna divokých hus, které vzlétly ze známé Přírodní rezervace Kopački rit, objevte ilocký františkánský klášter, v němž je pochován známý italský františkán Jan Kapistran a barokní pevnosti Slavonského Brodu a Osijeku, pravé urbánní a kulturní panonské metropole, jejíž vysokoškolské vědecké ovzduší zplodilo i dva chorvatské laureáty Nobelovy ceny.

Ivo Biočina
Na závěr se ještě projděte malebným šorem (ulicí) slavonské vesnice, kde se šat zdobí obzvlášť nádherným tradičním tkaním a zlatou výšivkou, zatímco na stole voní chutná šunka a skvělý kulen a v hrnci bublá známý rybí paprikáš. Vítejte ve Slavonii!