Aleksandar Gospić

Online placení turistické taxy pro majitele nebo uživatele plavidla

Turistická taxa pro jachtaře

Chorvatské turistické sdružení s cílem digitalizovat výběr paušální turistické taxy v nautice, vytvořilo vícejazyčný portál nautika.evisitor.hr,  který umožňuje jachtařům platit turistickou taxu online. Od roku 2021 představuje portál jediný způsob placení turistické taxy v nautice. Dosud byla taxa placena v přístavních kapitánech a jeho ​​pobočkách. Tento způsob výběru turistické taxy je v souladu se současnými epidemiologickými doporučeními, protože snižuje nutnost fyzicky dojít na přístavní kapitanát a jeho pobočky.

 

 Portál je k dispozici v chorvatštině, angličtině, němčině, italštině a češtině. Jednoduchým a jasným způsobem vás provede procesem registrace a platby turistické taxy. Portál podporuje platby všemi nejznámějšími platebními kartami. Po zaplacení turistické taxy obdrží jachtař na svou e-mailovou adresu potvrzení, které musí mít uschováno na plavidle po celou dobu pobytu.

 

Připomínáme, že v souladu se Zákonem o turistické taxe mohou jachtaři platit turistickou taxu podle délky plavidla, a od roku 2020 i podle počtu osob, tj. počtu nocí, pokud je to pro ně příznivější, což je obvykle během krátkého pobytu v cílové destinaci.

 

Za účelem pomoci a lepší informovanosti jachtařů vypracovalo Chorvatské turistické sdružení leták dostupný v 9 jazycích. Leták obsahuje krátké pokyny a další informace k používání portálu a také QR kód, který po naskenování přesměruje uživatele na stránku aplikace.