Naturismus – kempování v duchu chorvatské turistické tradice

Naturismus

kempování v duchu chorvatské turistické tradice

Naturismus má v Chorvatsku dlouhou tradici. Za její počátek se považují 30. léta 20. stol., kdy se objevila na ostrově Rabu. Říká se, že tehdy Rajskou pláž (Rajska plaža) za naturistickou vyhlásil dr. Richard Ehermann z Vídně, první předseda Mezinárodní naturistické federace. První nahou koupel si pak v srpnu roku 1936 užívali na témže ostrově britský král Edward VIII. se svou vyvolenou, Američankou Wallis Simpsonovou. V následujících desetiletích se pak podél chorvatského pobřeží začaly otevírat další naturistické kempy.

 

Chorvatsko se tak stalo první evropskou zemí, která otevřela brány vyznavačům naturismu, přesněji milovníkům života v souladu s přírodou. Ten je spojen se zdravím a odpočinkem, jaký nabízí jen návrat k přírodě a splynutí s ní. Pro vyznavače naturismu je právě takový způsob života tím jediným pravým (životním stylem). Celková kapacita naturistických kempů řadí Chorvatsko na třetí příčku v Evropě: nabízí více než 30 000 takových míst, z nichž většina se nachází na Istrii nebo v oblasti Kvarneru. Zajímavostí je, že na Istrii se nachází také první komerční naturistický kemp v Evropě – Koversada. Společnými vlastnostmi všech chorvatských naturistických kempů jsou bezpečnost, vysoký standard, krása a klid. V souladu s hodnotami naturismu, jež se zakládají na propagaci zdravého životního stylu, nabízí naturistické kempy bohaté sportovní a rekreační vyžití.

Obecně řečeno, mnoho lidí se domnívá, že ty nejkvalitnější kempy jsou právě ty naturistické. Skutečností je, že naturisté zde vždy najdou to, co odpovídá jejich potřebám. Ubytování naleznou ve třech typech hezky upravených a vybavených kempů. Chorvatsko tak má kempy otevřené výhradně pro naturisty, jejichž pláže jsou určeny pouze jim. Kombinované kempy jsou pro naturisty o ostatní návštěvníky. Jde o typ kempu, v němž je jedna část určena naturistům, zatímco druhá těm, kteří naturismu neholdují. Stejně tak pláže těchto kempů jsou od sebe odděleny a rozděleny na ty, na něž mají přístup povolen pouze naturisté, a na ty pro ostatní kempaře. V těchto kempech mají naturistické zóny vlastní vybavení, sanitární zařízení, restaurace, obchody apod. Třetím typem jsou tzv. textilní kempy s oddělenými naturistickými plážemi. V těchto kempech musí být hosté oblečení, ale mohou se opalovat a užívat si moře na plážích pro naturisty. Tytéž kempy mívají pláže, na nichž je zakázáno pobývat bez oblečení. Takové kempy si vybírají ti, kdo se rádi koupou a opalují nazí, ale během zbytku dne jsou radši oblečení.

 

Informace o typu naturistického kempu jsou uváděny pomocí piktogramů v samotném kempu. 

Ivo Biočina
Bez ohledu na to, co si vyberete, můžete v chorvatských naturistických kempech čekat vysoký standard, bohatou nabídku aktivit a na míru ušitý nezapomenutelný pobyt u Jaderského moře.