Međimurské lidové popěvky

Međimurské lidové popěvky

Međimurské popěvky, tradiční způsob zpěvu severozápadního Chorvatska byl zařazen na Reprezentativní seznam UNESCO jakožto nemateriální kulturní dědictví lidstva, a to díky celé řadě generací, kterým se podařilo zachránit tento tradiční hudební projev před zánikem.

 

První notové zápisy jsou dochovány z 16. století a přestože iniciálně tyto popěvky praktikovala ženská populace, dnes jsou v různých variantách i příležitostech součástí identické vzájemnosti všech obyvatel međimurského kraje. Prozkoumáme-li strukturu popěvků, ale i stáří veršů, tradiční nápěv se dělí na starý a nový a podle stylových znaků i opěvovaných témat se pěstují popěvky jak lyrické, tak i epické. S přihlédnutím ke všemu stylovému bohatství není dnes divu, že se popěvka praktikuje jako monofonický anebo vícehlasý zpěv až po vokálně hudební interpretace, ale vždy s úctou a s ohledem k originální formě vzniku veršů na melodii a k formováním tradiční písně.

 

Međumurské popěvky jsou právě tak i součástí tradičních tanců tohoto kraje, avšak využití tohoto specifického nápěvu není výlučně vázáno za scénická a revuální vystoupení, nýbrž je v Međimurském regionu součástí všedních dní a to je právě to, což jim zabezpečuje budoucnost. Jsou to totiž písně, které doprovázejí lidské slasti i strasti, s nimi se miluje, žení, a raduje, doprovázejí nás na cestě do kostela, ale doprovázejí i náš pláč s trochou původní melancholie, o níž se říká, že je charakteristická přímo pro tento kraj mezi dvěma řekami - Murou a Dravou.

 

Dochování této věrné tradice záleží hlavně na kulturně-uměleckých souborech. V oblasti Međimurje bylo identifikováno kolem padesáti zpěváků, jejichž znalosti a dovednost měly rozhodující vliv na zařazení popěvků na Seznam nemateriálního dědictví lidstva, ovšemže za podpory odborných spolupracovníků, ale i místních a státních institucí.

 

Stojí zato zmínit se i o tom, že hlavně međimurské ženy - mentorky, mají zásluhu na předávání tradičních popěvků budoucím generacím a přes všechny pilné ochránce tohoto dědictví, čili četné zpěvačky a zpěváky, přeci jen vyniká Elizabeta Toplek, známější jako teta Líza, a to jakožto nejvěrnější hlas a ochranná známka međimurských popěvků, která si spolu s ostatními interprety objevením tohoto chorvatského hudebního pokladu nyní jistě získá i četné mezinárodní publikum.