Dobrosrdečný mořský mnich

Dobrosrdečný mořský mnich

Nejmilejší a nejohroženější bytost v Jaderském moři

V Jaderském moři žije mnoho živočišných druhů. Korýši, mušle, ryby, chobotnice, sépie… Pod latinským názvem Monachus monachus se ukrývá tuleň středomořský, jeden z nejmilejších a nejohroženějších obyvatel moře. Na jadranském pobřeží je známý již od pradávna a během té doby si pro něj lidé vymýšleli nejrůznější jména. Kromě již zmíněného „mořského člověka“ je tedy známý také jako „mořský medvěd“ nebo „mořský mnich“.
 

Tito něžní obři z čeledi tuleňovití, kteří mohou dorůstat délky až 2,5 metru a hmotnosti více než 300 kg představovali po tisíciletí neodmyslitelnou součástí středomořské kultury. Ve starověkém Řecku byli pod ochranou Poseidona a Apollóna a ve svých spisech je zmiňovali i Homér nebo Aristoteles. Jednu z prvních mincí vyražených přibližně 500 let před Kristem zdobila hlava právě tuleně středomořského.
 

Poprvé byl oficiálně popsán v roce 1777, a to poté, co byl jeden exemplář chycen poblíž ostrova Cres, přičemž v 17. a 18. století se tento tuleň vyskytoval podél celého východního pobřeží Jadranu. V 19. století přicházely zprávy o jejich výskytu také ze severního Jadranu a Dalmácie. V první polovině minulého století se počet tuleňů středomořských v Jaderském moři drasticky snížil, přičemž od roku 1935 je tento druh chráněn Dalmatským dekretem, což bylo první opatření svého druhu na světě.

Blue World Institute

Ačkoli ještě před sto lety obýval tuleň středomořský celé Jaderské moře, dnes patří k nejohroženějším druhům savců na světě a hrozí mu vyhynutí. Kdysi žila tato velkolepá zvířata ve skupinách, zatímco dnes se vyskytují většinou jako osamocení jedinci.

Jaderský „mořský člověk”

Jedním která se stala mediální hvězdou. Půvabné a krotké stvoření často polehávalo na istrijských plážích a stejně jako lidé užívalo ve slunečních paprscích a teplém počasí. Miláček Chorvatska bohužel v roce 2014 uhynul, nicméně ostatní jedinci tohoto překrásného druhu se v blankytném Jadranu sporadicky objevují i nadále.

V mýtické kráse ostrova Biševo se nachází jeskyně Medvidina špilja. Nejdelší jaderská jeskyně (přibližně 160 metrů) je od roku 1967 chráněná a pojmenována byla podle své bývalé hlavní obyvatelky – samice tuleně středomořského.