Geniální mysl: Létající člověk z Šibeniku

Geniální mysl: Létající člověk z Šibeniku

vynález Fausta Vrančiće byl prvním padákem v historii

Svět je plný záznamů o přáních a snech o létání. Zkoumáním nebe se lidé zaobírali již od pradávna. Jeden z největších příběhů řecké mytologie vypráví o Íkarovi, Daidalovi a neukojitelné touze po svobodě a létání, ovšem stejně tak přitahoval pozornost člověka bezpečný návrat či doskok na zem.

 

Muselo však uplynout mnoho let, než se objevil konkrétní vynález - padák, který je poprvé zmiňován v renesanční Evropě. Již Leonardo da Vinci, jeden z největších světových myslitelů, zařadil do své sbírky grafických listů Codex Atlanticus nákres padáku, nicméně prvním autorem funkčního padáku v historii je velký chorvatský vynálezce, diplomat, inženýr a jazykovědec Faust Vrančić (1551–1617).

 

Na čtyřúhelníkovém plachtovém plátnu napjatém pomocí čtyř stejně dlouhých tyčí ve čtyřech rozích dobře připevněných pomocí lan se člověk může bez jakéhokoli rizika bezpečně spustit z věže nebo jiného vysoko položeného místa. I v případě, že v době seskoku nebude foukat vítr, síla padajícího člověka vítr vytvoří a ten bude plátno držet napjaté tak, že člověk k zemi nedospěje s plácnutím, nicméně se pomalu spustí. Míry daného člověka však musejí přesně odpovídat velikosti plátna.”, zapsal Faust Vrančić ve své knize Machinae Novae vydané v roce 1615 nebo 1616.

 

Na rozdíl od Da Vinciho, jehož padák měl tvar pyramidy a zůstal jen skvělým nápadem na papíře, má skica šibenického Fausta Vrančiće všechny atributy padáku, které se používají dodnes. Svůj vynález údajně také sám před koncem života úspěšně testoval seskokem ze zvonice baziliky sv. Marka v Benátkách, k čemuž však neexistují žádné důkazy.

 

Díky projektu Homo volans (létající člověk, pozn. autora) se rodák z Šibeniku proslavil po celém světě a posunul hranice lidstva. Padák je však jen jedním z vynálezů tohoto chorvatského vizionáře. 

Andrija Carli / TZ Vodice

V muzeu Memorijalni centar „Faust Vrančić“ na malebném ostrově Prvić, kde Faust jako chlapec trávil léto, se můžete seznámit i s jeho dalšími vynálezy včetně visutého mostu, jenž byl poprvé realizován až o několik staletí později. Faust Vrančić měl nade vší pochybnost geniální mysl a daleko předběhl svou dobu.