Chráněné řeky Chorvatska

Protected rivers of Croatia

Četné říční toky Chorvatska nejsou jen zdrojem čisté pitné vody, ale často představují také oblasti výjimečných přírodních krás. Proto jsou mnohá území kolem vodních toků zákonem ustanovena chráněnými krajinnými oblastmi, národními parky, rezervacemi, lesoparky, parky přírody, chráněnými územími či přírodními památkami.

 

Oblast nádherné řeky Krky, která dává život skalnatému a v létě bezvodému kraji, má status národního parku již od roku 1985. Díky svým vodopádům a živým travertinovým útvarům tato řeka představuje přírodní krasový fenomén, který vytváří podmínky pro bohatý rostlinný i živočišný svět. Její pramen, Topoljski nebo Veliki buk, jenž v pozadí zdobí královské město Knin, nabízí každému hostu jedinečnou příležitost kochání se „padáním“ vody z 22 metrů vysokého vodopádu stejně jako zážitek z ochutnávky čisté pramenité vody.

Krka, Skradinski buk

Jen asi 30 km od pramene řeky Krky vyvěrá pramen Glavaš, ve kterém se „zrcadlí“ největší chorvatská hora Dinara a ze kterého se na svoji 104 km dlouhou pouť vydává řeka Cetina, jedna z nejdelších „krasových krásek“ Chorvatska. I tato řeka a její pramen vás srdečně zvou na návštěvu, k obdivování jejich přírodních krás a vychutnávání pramenité vody plné chuti.

Cetina
Zoran Jelača

Uprostřed národního parku Plitvická jezera směřují vody potoka Plitvice k nejvyššímu vodopádu v Chorvatsku, vodopádu Veliki slap, a spolu s dalšími vodami z jezera tvoří pramen řeky Korany. Pravděpodobně i vy, stejně jako již mnoho dalších před vámi, dojdete k názoru, že Korana má jeden z nejkrásnějších pramenů na světě. A proto, až příště tuto perlu chorvatské přírody navštívíte, nezapomeňte natáhnout ruku, nachytat kapky této vodní pohádky a uhasit s nimi svoji žízeň.

Korana
Aleksandar Gospić

Na přímořské straně Velebitu leží národní park Paklenica, bohatý lesy, jejichž kaňony tečou dva stejnojmenné potoky, Velika a Mala Paklenica, přičemž síla jejich toku závisí na ročním období a množství srážek. Pokud budete mít štěstí a Paklenicu navštívíte v době velké vody, budete si moct vychutnávat nádherné scény a šumění rychle tekoucích potoků, které statečně pádí k moři a na své cestě již po tisíciletí tvarují nezapomenutelné okno kaňonu.

Velika Paklenica
Alan Čaplar

V samém srdci národního parku Risnjak se vyvěrá jeden z největších a nejatraktivnějších pramenů celé země, pramen řeky Kupy, která představuje ráj milovníků raftingu, kanoistiky a rybaření. I k tomuto nádhernému prameni vedou značené stezky, takže se v žádném případě nezapomeňte odměnit návštěvou národního parku Risnjak a tamního pramene Kupy.

Korana
Davor Rostuhar

Pramen řeky Gacka v lokalitě Gacko Polje a její kvalitní voda jsou již odedávna považovány za velice hodnotné, a není tedy divu, že byla celá tato oblast zařazena pod ochranu kategorie přírodních památek. Gacka, řeka čisté vody a bohaté flóry i fauna je celosvětově známá také jako stanoviště pstruha obecného a svoji vodu a přírodní krásy vám nabízí v každém ročním období.

Gacka
Goran Sekula

Řeka, která se může pochlubit nejkvalitnější vodou v Chorvatsku, je řeka Zrmanja, jež je díky své výjimečné hodnotě a kráse součástí největší chorvatské přírodní rezervace, parku přírody Velebit. Návštěva pramene a užívání ve vodě této řeky zahrnuje i procházku přírodou a objevování skrytých krás krasu oblastí na úpatí Velebitu.

Zrmanja
Ivo Pervan

Pokud se jmenujete Una, což v italštině znamená jediná, je řečeno vše. Řeka, která z největší části protéká sousední Bosnou a Hercegovinou, kde vytváří jedinečný národní park, vyvěrá z jednoho z nejkrásnějších pramenů Chorvatska. I tento překrásný a chráněný kout přírody musíte navštívit a z vlastních dlaní se napít pramenité vody přitékající z hlubin krasu.

Una
Aleksandar Gospić
Vedle těchto nejznámějších pramenů řek existuje i celá řada větších nebo menších přírodních pramenů a vodních ploch, jež plným právem považujeme za největší bohatství Chorvatska.