EuroVelo i druge međunarodne biciklističke rute u Hrvatskoj

EuroVelo i druge međunarodne biciklističke rute u Hrvatskoj

EuroVelo mreža biciklističkih ruta u Hrvatskoj

 

Hrvatska je integrirana u EuroVelo mrežu biciklističkih ruta (www.eurovelo.com), koje povezuju cijeli europski kontinent. Označenim rutama diljem Europe mogu se koristiti turisti na izletima i višednevnim putovanjima te lokalno stanovništvo koje kraćim dionicama EuroVelo ruta prolazi u svakodnevnom kretanju biciklom ili u njima uživa na biciklističkim izletima. U EuroVelo mreži nalazi se 17 biciklističkih ruta kroz 42 europske države s planiranih više od 90 000 km kad mreža bude u cijelosti završena.

Lidija Mišćin

Četiri EuroVelo rute prolaze Hrvatskom:

  • EuroVelo 6 (Atlantski ocean – Crno more, poznatija kao Dunavska ruta), 
  • EuroVelo 13 (Ruta Željezne zavjese), 
  • EuroVelo 8 (Mediteranska ruta) i 
  • EuroVelo 9 (Baltičko – Jadransko more). 

 

U pripremi je i nova Savska ruta od izvora do ušća te rijeke, koja prolazi kroz tri glavna grada – Ljubljanu, Zagreb i Beograd.

Dunavska ruta (EV6) dužine 138 km prolazi sjeveroistočnim dijelom Hrvatske prateći tok rijeke Dunava. U Hrvatsku ulazi iz mađarskoga grada Mohača na graničnom prijelazu Duboševica. Nastavlja Baranjom kroz mjesta Draž, Batinu (na Dunavu s memorijalnim kompleksom „Batinska bitka” i smještajem), Zmajevac (s ulicom vinskih podruma – surduk) i Suzu (biciklistički kamp), gdje skreće ulijevo prema Parku prirode Kopački rit. Vozeći se biciklom zgodno je posjetiti atrakcije kao što su dvorac Tikveš, Eko centar i hostel Zlatna Greda, prijamni centar za posjetitelje u Kopačevu te kamp i objekte seoskog turizma u Kopačevu i Bilju. Ruta vodi lokalnom cestom područjem Parka prirode kroz mjesta Mirkovac, Sokolovac, Kozjak i Podunavlje, sve do slikovitog Kopačeva. Tim prostorom polazi i biciklistička ruta Panonski put mira Osijek – Sombor (75 km).

 

Iz Kopačeva ruta nastavlja kroz Bilje (uz dvorac Eugena Savojskog i bike-friendly smještaj) do grada Osijeka (na Dravi s baroknom Tvrđom, muzejima, galerijama, parkovima, smještajem, zoološkim vrtom, skelom na Dravi – Kompa i plažom na Dravi – RC Copacabana). Nastavlja kroz Nemetin i Sarvaš do Aljmaša – ušća Drave u Dunav (hodočasničkog središta sa svetištem Gospe od Utočišta i smještajem) te dalje kroz mjesta Erdut (s poznatim vinogorjem, vinskom cestom, utvrdom iznad Dunava i smještajem) i Dalj (na Dunavu s rodnom kućom Milutina Milakovića, znanstvenika, astronoma i geofizičara svjetskoga glasa). Kroz Borovo ruta dolazi do grada Vukovara (na Dunavu, „Grada heroja” s Muzejom vučedolske kulture, dvorcem Eltz, izletištem Adica, pješčanim otokom i plažom Vukovarska ada te spomen-obilježjima Domovinskog rata). EV6 nastavlja kroz Sotin, Opatovac (smještaj), Šarengrad (izletište na Dunavu) i dolazi do Iloka (utvrđenoga grada na Dunavu s muzejom u dvorcu Odescalchi, Iločkim vinskim podrumom i vinogradima Principovac sa smještajem) gdje napušta Hrvatsku.

Ruta Željezne zavjese – Iron Curtain Trail (EV13) u Hrvatsku ulazi iz Mađarske na graničnom prijelazu Gola, a postoji i varijanta ulaza na granični prijelaz Goričan u Međimurju s mogućnošću posjeta Donjem Kraljevcu, rodnom mjestu i kući dr. Rudolfa Steinera, filozofa, oca antropozofije i biodinamičke poljoprivrede. Ruta prolazi idiličnim međimurskim, podravskim i slavonskimmjestima uz rijeku Dravu sve do grada Donjeg Miholjca, gdje nakratko napušta Hrvatsku, da bi se ponovno u nju vratila na graničnom prijelazu Baranjsko Petrovo Selo. Prolazi sjevernim dijelom Baranje i u Batini na Dunavu odlazi iz Hrvatske dalje u Srbiju. Ta najduža EuroVelo ruta prolazi kroz 20 europskih država, ukupne dužine veće od 10 400 kilometara, a ukupna dužina rute koja prolazi kroz Hrvatsku iznosi otprilike 240 km.

Josip Tomaić / TZG Senj

Mediteranska ruta (EV8) dužine otprilike 1000 km najduža je EuroVelo ruta kroz Hrvatsku. Vodi duž obale, od regije Istra do regije Dubrovnik, kroz svih sedam turističkih regija Hrvatske, djelomično uključujući i Liku, Dalmatinsko zaleđe i otoke. Upravo je u tijeku razvoj i unapređenje Mediteranske rute na razini europskih država kroz projekt Europske unije „MedCycleTour” za razdoblje 2017. – 2020.

Ruta Baltic – Adriatic (EV 9) od Gdanjska do Pule, ukupne dužine 1930 km, Hrvatskom prolazi u dužini od otprilike 80 km, od slovenske granice Sečovje/Plovanija do grada Pule u Istri. Najkraća je EuroVelo ruta koja prolazi Hrvatskom, ali i jedina koja završava u Hrvatskoj, i to u lijepom, antičkom gradu Puli (www.pulainfo.hr), a od slovenske granice dijelom prolazi i trasom poznate Parenzane, MTB rute trasom nekadašnje uskotračne željeznice Trst – Poreč (www.parenzana.net).

 

Ostale međunarodne biciklističke rute u Hrvatskoj

 

Osim EuroVelo ruta, Hrvatskom prolaze nadasve zanimljive i atraktivne međunarodne biciklističke rute. Na kontinentu u središnjoj Hrvatskoj i Slavoniji dvije su cikloturistički zanimljive riječne rute, Murska i Dravska biciklistička ruta (www.visitmedimurje.com/bike) koje iz Austrije i Slovenije, od izvora obiju rijeka u Hrvatsku dolaze prateći njihov tok. Obje su vrlo popularne i rado vožene biciklističke rute.

 

Murska ruta u Hrvatsku ulazi na graničnom prijelazu Gibina/ Bukovje (Sveti Martin na Muri) u Međimurju te u dužini od otprilike 70 km vodi uz rijeku Muru i riječne skele kroz mjesta kao što suŽabnik (s Mlinarskim putom i mlinom na Muri),Mursko Središće (s tradicijom rudarstva i smještajem),Peklenica (prva naftna bušotina na svijetu), Križovec, Podturen (sa skretanjem za grad Čakovec), Domašinec, Donji Hrašćan, Hodošan (sa skretanjem za Donji Kraljevec s Centrom dr. Rudolfa Steinera i rodnom kućom, smještajem i grad Prelog s jezerom Dubrava, marinom, baroknom crkvom i smještajem), Goričan, Draškovec, Sveta Marija (centar čipkarstva), Donji Vidovec (smještaj) i Donja Dubrava. U mjestu Legrad, gdje je ušće rijeke Mure u Dravu s posebnim zoološkim (ornitološkim) rezervatom Veliki Pažut u sastavu najvećega prekograničnog UNESCO-ova rezervata biosfere Mura – Drava – Dunav, Murska biciklistička ruta formalno završava, no može nastaviti i dalje Dravskom rutom i EV13 kroz Hrvatsku.

Dravska ruta ulazi na graničnom prijelazu Središće ob Dravi / Trnovec. Drava je rijeka ukupne dužine toka 725 km od Italije kroz Austriju, Sloveniju, Mađarsku i Hrvatsku gdje utječe u Dunav. Kroz Hrvatsku protječe u dužini od 305 km. Ruta vodi najprije kroz područje općine Nedelišće (Gornji Hrašćan – Pušćine – Gornji Kuršanec) u Međimurju do baroknoga grada Varaždina (s dvorcem, crkvama, muzejima, galerijama, smještajem, Špancirfestom) i dalje uz Varaždinsko jezero, zatim uz kanal i jezero Dubrava do Preloga (s baroknom crkvom, bike-friendly hotelima te obližnjim Donjim Kraljevcem – rodnim mjestom dr. Rudolfa Steinera). Nastavlja uz sjevernu obalu jezera Dubrava kroz Donji Vidovec (smještaj) do ušća Mure u Dravu u Legradu (smještaj i Posebni zoološki rezervat Veliki Pažut). Dalje prati kombinaciju trasa EuroVelo 13 i Dravske rute koje se mjestimice u cijelosti preklapaju, a mjestimice se razdvajaju i ponovno susreću. Rute dalje prolaze mjestima Đelekovec, Torčec, Peteranec, zatim Koprivnicom (muzej bicikla na otvorenome, smještaj) te Hlebinama (galerija naivnog slikarstva) i Molvama (crkva, naivno slikarstvo). Na graničnom prijelazu Gola ruta EuroVelo 13 ulazi iz Mađarske u Hrvatsku i nastavlja preko Ždale, Novog Virja, Ferdinandovca i Podravskih Sesveta prema Pitomači (smještaj). Prolazi uz Križnicu (zaštićeni prirodni krajolik na rijeci Dravi i izletište do kojeg se može doći skelom ili preko visećeg mosta). Kroz mjesta Bušetina i Turanovac nastavlja do Kapela Dvora (s kurijom Janković, hotelom baština i biciklističkim infocentrom na cesti Virovitica – GP Terezino Polje). Ruta nastavlja kroz Lukač i Gradinu do Budakovca i nasipom uz Dravu do Noskovačke Dubrave (hostel Dravska priča, uz najavu). Napomena – skretanjem s rute kod mjesta Kapinici može se s nasipa na jug kroz mjesta Kapinci, Vaška i Novaki prema Pustari Višnjica – EDEN destinaciji (bike-friendly hotelu i ergeli s ekološkim uzgojem povrća).

Ivo Biočina

Nakon Noskovačke Dubrave slijedi vožnja nešto prometnijim dijelom rute, cestom kroz Čađavicu, Podravsku Moslavinu i Viljevo do Donjeg Miholjca (s dvorcem, perivojem i smještajem). EuroVelo 13 tu odlazi u Mađarsku, a Dravska ruta nastavlja kroz Sveti Đurađ, Podgajce Podravske, Črnkovce i Gat do Belišća (na Dravi, s dvorcem i smještajem) i susjednoga grada Valpova (s dvorcem i smještajem te obližnjim Bizovačkim Toplicama (10 km)).             

Ruta do grada Osijeka vodi kroz Ladimirevce, Satnicu, Petrijevce, Josipovac i Višnjevac. U Osijeku – biciklističkom gradu Slavonije vrijedi provesti cijeli dan ili dva dana (muzeji, galerije, parkovi, barokna Tvrđa, zoološki vrt, skela na Dravi – Kompa, plaža na Dravi – RC Copacabana, obližnji Park prirode Kopački rit dostupan biciklom – centar za posjetitelje Kopačevo, dvorac Tikveš, Eko centar i hostel Zlatna Greda, kamp i objekti seoskog turizma u Kopačevu, dvorac Eugena Savojskog u Bilju). U Baranji i Parku prirode Kopački rit spajaju se dvije EuroVelo rute (EV13 i EV6). Od Osijeka ruta nastavlja kroz Nemetin, Sarvaš i Bijelo Brdo do Aljmaša – ušća Drave u Dunav (hodočasničkog središta sa smještajem i erdustkom vinskom cestom), gdje Dravska biciklistička ruta formalno završava, no i može nastaviti i dalje trasom EuroVelo 6 – Dunavske rute do Vukovara i Iloka (vidjeti opis rute EV6).

 

U kontinentalnom je dijelu Hrvatske također i biciklistička poveznica sjever-jugozapad Međunarodni biciklistički koridor Balaton − Jadran (projekt BA biking; www.kub.hr).

 

U Slavoniji i Baranji prva je međunarodna, poslijeratna biciklistička ruta 75 km dugačak Panonski put mira između Osijeka i Sombora u Vojvodini u Srbiji.

Aleksandar Gospić

Među cikloturistima sve su popularnije za vožnju tzv. greenway rute trasom nekadašnjih uskotračnih željeznica s početka 20. stoljeća. Prva u obalnom dijelu Hrvatske jest 80 km dugačka Parenzana – Put zdravlja i prijateljstva iz Trsta do Poreča, odnosno Parenza ( www.parenzana.net), već iznimno popularna i cikloturistički posjećena ruta koja prolazi najljepšim predjelima Istre.

 

U razvoju su još i greenway rute napuštenim trasama pruge vlaka „Ćiro” između Mostara i Konavala, a u planu je i revitalizacija trase željezničke pruge Bjelovar – Veliki Grđevac (Centar Mato Lovrak) – Garešnica, tzv. Lovrakova biciklistička ruta.