Naturizam – kampiranje u duhu hrvatske turističke tradicije

Naturizam

kampiranje u duhu hrvatske turističke tradicije

Naturizam u Hrvatskoj ima dugu tradiciju. Smatra se da je ona započela na otoku Rabu 30-ih godina 20. stoljeća. Tada je, kažu, Rajsku plažu proglasio naturističkom dr. Richard Ehermann iz Beča, prvi predsjednik Međunarodne naturističke federacije, a prvi su se u kolovozu 1936. na istom otoku goli okupali britanski kralj Edvard VIII. i njegova odabranica, američka građanka Wallis Simpson. Idućih se desetljeća duž hrvatske obale otvaraju naturistički kampovi.

 

Hrvatska je tako postala prva europska zemlja koja je otvorila svoja vrata poklonicima naturizma, odnosno življenja u skladu s prirodom, vezano uz poticanje zdravstvene i rekreacijske komponente vraćanja prirodi i stvaranja jednakosti. Tako je danas za poklonike naturizma u stvari to pravi način života (životni stil). Danas je Hrvatska treća zemlja u Europi po kapacitetima naturističkih kampova: raspolaže s oko 30 tisuća mjesta, od čega je veći dio kapaciteta u Istri i na Kvarneru. Zanimljivo je kako je među istarskim kampovima i Koversada, prvi naturistički komercijalni kamp u Europi. Zajednička karakteristika hrvatskih naturističkih kampova je sigurnost i visoki standard, ljepota i mir. U skladu s vrijednostima naturizma, koja se temelje na promicanju zdravog života, naturistički kampovi bogati su sportskom i rekreacijskom ponudom.

Općenito govoreći, mnogi smatraju da su kampovi najviših kvaliteta upravo oni namijenjeni naturistima. Činjenica je da će naturisti pronaći sve što odgovara njihovim potrebama. Tu se naturistima nudi smještaj u trima vrstama prikladno uređenih i opremljenih kampova. Hrvatska tako ima naturističke kampove otvorene samo za naturiste, s plažama koje su isključivo za njih. Kombinirani kampovi su oni za naturiste i ostale. Riječ je o tipu kampa u kojemu je jedan dio namijenjen naturistima, a drugi dio ostalim kampistima koji nisu naturisti. U kampu tako postoje i plaže na kojima je pristup dopušten isključivo naturistima i plaže za ostale kampiste, koje su odvojene. U tim kampovima zone za naturiste imaju svoje zasebne sadržaje, sanitarne čvorove, restorane, trgovine i drugo. Treća vrsta su tekstilni kampovi s odvojenim plažama za naturiste. U tim kampovima gosti moraju biti odjeveni, ali mogu plivati i sunčati se na plažama za naturiste. Isti kampovi imaju i plaže na kojima je zabranjeno boraviti bez odjeće. Takve će kampove odabrati oni koji vole plivati i sunčati se goli, ali tijekom ostatka dana preferiraju biti odjeveni.

 

Informacije o tipu naturističkog kampa navedene su posebnom ikonicom uz sam kamp.

Ivo Biočina
Neovisno o tome što odaberete, znajte da vas uz visoke standarde uređenja i veliku ponudu aktivnosti u hrvatskim naturističkim kampovima čeka posebno za vas kreirana ponuda i nezaboravan boravak na Jadranu.