Voda – najveće hrvatsko bogatstvo

Voda – najveće hrvatsko bogatstvo

Količine slatkih, tekućih i pitkih voda o kojima ovisi život ograničene su i zalihe su sve manje. Stoga ne čudi da se u današnje doba vrijednost nekog područja mjeri količinom i kvalitetom pitkih voda.

Ivo Biočina

Zahvaljujući svojem geografskom položaju te osobinama reljefa i klime, Hrvatska raspolaže znatnim količinama kvalitetne slatke vode.

Hrvatska je ispresijecana čitavom mrežom rijeka, koje zajedno sa svojim pritocima jednim dijelom pripadaju slijevu Crnog mora, a drugim slijevu Jadranskog mora te uz nekoliko ponornica predstavljaju iznimno kvalitetno vodeno bogatstvo Hrvatske. Uz to, kada je riječ o visokokvalitetnoj pitkoj vodi, kraško područje Hrvatske s malo vode na površini, a dosta vode u podzemlju predstavlja neprocjenjivo vrijedan, specifičan rezervoar pitke vode vrhunske kvalitete.

Zahvaljujući svemu navedenom, Hrvatska još uvijek obiluje pitkom vodom pa ako se pitate možete li se napiti vode iz slavina u hrvatskim gradovima i naseljima, odgovor je – naravno, možete i pri tome ćete piti zdravstveno potpuno ispravnu vodu!