Pannonia Terranova B&B

Kontakt

Šandora Petefija 127
Bilje

Osnovne informacije

TENŠEK, DENIS
Turistička zajednica općine - Bilje
Objekti na OPG-u (seljačkom domaćinstvu)
Objekti na OPG-u (seljačkom domaćinstvu)
16

Baza smještaja je informativnog tipa i prikazuje kapacitet smještaja sa odmakom od 24 sata prema podacima iz sustava eVisitor.

Hrvatska turistička zajednica ne odgovara za ispravnost podataka, a ukoliko ste uočili nepravilnosti molimo da se obratite lokalnoj turističkoj zajednici ili ispravite svoje podatke kroz sustav eVisitor.