Ivan Vučetić: Sherlock Holmes z Hvaru

Ivan Vučetić: Sherlock Holmes z Hvaru

Ivan Vučetić jest ojcem metody identyfikacji przy pomocy odcisków palców

Wszyscy lubimy detektywów, prawda? Niezależnie od tego, czy są to fikcyjne postaci z różnych powieści kryminalnych i seriali, takie jak Hercules Poirot, Jane Marple, Sherlock Holmes, Philip Marlowe, Adrian Monk, czy prawdziwi policyjni detektywi, uwielbiamy te opanowane, genialne umysły analityczne, które są w stanie rozwiązać nawet najbardziej skomplikowane sprawy policyjne. Szukając sprawców, wykorzystują różne metody: przesłuchanie świadków, poszukiwanie dowodów, badania laboratoryjne, ale także metodę identyfikacji odcisków palców - daktyloskopię, do której przyczynił się pewien Chorwat.

 

Ivan Vučetić urodził się 20 lipca 1858 roku na przepięknym Hvarze, gdzie mieszkał do 26 roku życia. Później, z powodu złej sytuacji ekonomicznej na wyspie i w całym kraju, wyemigrował do Argentyny. Po przyjeździe do Ameryki Południowej zmienił nazwisko na Juan Vucetich Kovacevich i po czterech latach rozpoczął pracę w Komendzie Głównej Policji w La Plata, gdzie identyfikował przestępców przy pomocy metody proporcji ich ciał, tzw. procedury Bertillona.

 

Widząc pewne niedociągnięcia tej policyjnej metody, Vučetić studiował także prace brytyjskiego antropologa sir Francisa Galtona, który odkrył, że na świecie nie ma dwóch takich samych odcisków palców. Zainteresowany eksperymentami Galtona, Ivan Vučetić przejął w 1891 r. biuro identyfikacji, w którym opracował sprzęt do pobierania i archiwizacji odcisków palców oraz drewniane urządzenie, nazwane "daktilonom" z dziesięcioma otworami na palce z lewej i prawej dłoni, do którego wkładało kartę osoby zwaną ficha.

Daktiloskopija, Ivan Vučetić
Police Museum

Już w kolejnym roku rozwiązał trudny i skomplikowany przypadek przy pomocy nowej metody. Na miejscu morderstwa znaleziono dwoje martwych dzieci, a Francisca Rojas o zabójstwo oskarżyła kochanka. Vučetić pobrał odciski matki, a dochodzenie wykazało, że pasowały do krwawych odcisków palców znalezionych na drewnianych ramach drzwi. Sprawa rozwiązana.

 

Po sukcesie Vučeticia argentyńska policja zasłynęła z innowacyjnej metody wykrywania przestępców, a wkrótce potem daktyloskopię zaczęto stosować na całym świecie. I jest stosowana do dziś. Tylko raz przed śmiercią w 1925 roku Vučetić odwiedził swój rodzinny Hvar. To było w 1913 roku i wtedy całe miasto powitało swojego słynnego krajana. Dziś, jako podziękowanie za wkład w rozwój nauki i kryminalistyki, w Hvarze stoi pomnik, a Centrum Badań Kryminalistycznych, Analiz i Ekspertyz w Zagrzebiu oraz Akademia Policyjna w La Plata noszą jego imię.