Pałac Dioklecjana i średniowieczny Split

Pałac Dioklecjana i średniowieczny Split

Pałac cesarski jest jednym z najciekawszych dzieł architektury późnego antyku, nie tylko ze względu na to, jak dobrze zachowane są poszczególne części i całości, ale również ze względu na szereg oryginalnych form architektonicznych, które są zwiastunem nowej wczesnochrześcijańskiej, bizantyjskiej i wczesnośredniowiecznej sztuki. Katedra zbudowana została w średniowieczu przy wykorzystaniu materiałów z antycznego mauzoleum. Kościoły romańskie, gotyckie, renesansowe i barokowe pałace znajdują się wewnątrz murów rzymskich tworząc harmonijną całość.