Stare miasto Dubrownik

Stare miasto Dubrownik

„Perła Adriatyku“ stał się ważnym mocarstwem w basenie Morza Śródziemnego po XIII wieku. To późnośredniowieczne, zaplanowane miasto w południowej części wybrzeża chorwackiego, w swojej historycznej części pod górą Srđ zachowało przez wieki do dnia dzisiejszego charakter jedynego w swoim rodzaju kompleksu otoczonego murami, który zajmuje znaczące miejsce w historii urbanistyki. Mimo, iż został mocno zniszczony podczas trzęsienia ziemi w 1667 roku, udało się w nim zachować gotyckie, renesansowe i barokowe kościoły, klasztory, pałace i fontanny.

Visit this amazing walled city, fit for a King