Zabytkowe centrum Trogiru

Zabytkowe centrum Trogiru

Trogir to świetny przykład ciągłości miasta. Ortogonalny układ ulic tej wyspiarskiej osady pochodzi z czasów greckich, a późniejsi władcy upiększyli je wyjątkowymi budynkami publicznymi, mieszkalnymi i twierdzami. Obok pięknych kościołów romańskich podziwiać możemy budowle renesansowe i barokowe. Najcenniejsza jest katedra w Trogirze z portalem zachodnim, który jest arcydziełem mistrza Radovana i najwspanialszym przykładem sztuki romańsko-gotyckiej w Chorwacji.