Žumberak

Park Przyrody

Žumberak

Na zachód od Zagrzebia znajduje się park przyrody Žumberak-Samoborsko gorje, całkowicie inny niż Lonjsko polje, bowiem leży na obszarze nazywanym Žumberačka gora, będącym najwyższym łańcuchem górskim całej Chorwacji kontynentalnej. Występują tu formy krasowe, nietypowe dla obszarów sąsiadujących z Niziną Panońską, głębokie kaniony, wartkie potoki i rzeki z licznymi kaskadami oraz rozległe, kwieciste łąki. Specyfiką Žumberku są także malownicze wioski w wyższych partiach gór, na stromych zboczach. Większość mieszkańców to potomkowie ostatnich piratów na Adriatyku, Uskoków z Senja, któ rzy w XVI i XVII wieku zostali przymusowo przesiedleni do Chorwacji kontynentalnej. Ponieważ część z nich to greko-katolicy, we wsiach tych napotkać można malownicze cerkiewki. Jedna z nich znajduje się na najwyższym szczycie Žumberačkiej gory, Sveta Gera, na wysokości 1.102 metrów. Czasem też stoją obok siebie kościół i cerkiew, jak np. we wsi Dojutrovici. Samoborsko gorje położone u podnóża Žumberka to wzgórza pełne winnic w okolicy Plešivicy, gdzie winorośl stanowi ważny element krajobrazu, podobnie jak liczne twierdze na okolicznych wzgórzach, jak na przykład w Samoborze.