Maratón lodí

Maratón lodí

Metković

Neretvianska loď je plavidlo, ktoré malo v histórii pre obyvateľov tejto oblasti kľúčovú dopravno-ekonomickú úlohu. Stáročia bolo pre nich hlavným dopravným prostriedkom, preto sa každý rok konajú amatérske preteky týchto tradičných lodí. Účastníci sa na lodiach pretekajú po rieke Neretva, a to od Metkovića, kde štartujú pri mestskom moste, až po 22,5 kilometra vzdialeného cieľa v Ploče. Pretekov sa zúčastňuje asi štyridsať tímov a asi sedemsto veslárov, ktorí dávajú zo seba všetko. Avšak, v týchto pretekoch, hoci víťazstvo je vecou prestíže, predsa len nie je najdôležitejšie. Najdôležitejšia je odvaha a túžba udržať tradíciu, pripomínanie si spôsobu života a usilovnosti našich predkov.