Sinjská alka

Sinjská alka

Sinj

Tradičné rytierske zápolenie sinjských alkárov Sinjska alka je živou spomienkou, ktorou si obyvatelia mesta Sinj už od roku 1715 pripomínajú víťazstvo národov cetinského kraja nad tureckým vojskom. Na počesť tejto udalosti vymysleli hru, v ktorej sa každoročne v deň víťazstva pretekali víťazi, ktorí sa sami zúčastnili spomenutej bitky. Neskoršie sa na Alke stretávali ich potomkovia a dedičia ich hrdinstva, pričom sa slávnosť zachovala až do súčasnosti. Hra sa koná v autentických lokalitách - starobylá sinjská pevnosť Grad, pomocná pevnosť Kamičak, Alkárske dvory a Alkárske závodisko. Mnohí alkári a ich dorast s hrdosťou udržujú tristoročnú tradíciu, symbolizujúcu hrdinstvo a vôľu po slobode. Vyvrcholením tohto trojdňového podujatia je známy boj hrdinov o alku. Súťažiaci sa však medzi sebou nezdolávajú fyzicky, usilujú sa z chrbta uháňajúcich koní trafiť kopijou stred alky. Ten kto dosiahne najviac bodov sa stáva víťazom a dostane sa mu všetkej cti jeho hrdinských predkov. Ako spomienka na jeden z najslávnejších okamihov chorvátskej histórie zastáva Sinjská alka významné miesto v našej kultúrnej tradícii.