Aleksandar Gospić

Príjazd autom

Príjazd

autom

*Informácie uvedené nižšie platia za bežných podmienok na cestovanie, aktuálne cestovné informácie a pokyny z dôvodu Covid-19 nájdete tu.

 

Doklady:

 

preukaz vydaný v Chorvátsku, zahraničný vodičský preukaz, medzinárodný vodičský preukaz alebo potvrdenie o podanej žiadosti pre vydanie vodičského preukazu (potvrdenie o podanej žiadosti na vydanie vodičského preukazu platí pre vedenie vozidiel v premávke 30 dní od podania úradnej žiadosti) pre danú kategóriu. Ak vedie vozidlo, vodič musí mať pri sebe vodičský preukaz alebo potvrdenie o podanej žiadosti na vydanie vodičského preukazu a je povinný ju pri výzve policajta ju ukázať. A taktiež, vodič, ktorý vedie motorové vozidlo na ceste v premávke musí mať pri sebe aj technický preukaz, ktorý je povinný na žiadosť policajta ukázať. Technický preukaz sa bez dozoru vodiča nesmie nechávať v aute.

 

Na území Chorvátskej Republiky sa môžu cestnej premávky zúčastňovať motorové vozidlá a prívesy ak sú registrované a ak majú platný technický preukaz. Výnimočne nemusia byť registrované motorové vozidlá a prívesy, ktoré sú poistené a označené skúšobnými značkami.

Vodič, ktorý s motorovým vozidlom so zahraničnou poznávacou značkou, alebo poznávacou značkou krajiny člena Európskeho hospodárskeho priestoru vstúpi na územie Chorvátskej Republiky musí mať platný medzinárodný doklad o poistení motorového vozidla, ktorý platí na území Európskej únie, alebo nejaký iný dôkaz o existencii takéhoto poistenia. Za dôkaz sa považuje služobná štátna poznávacia značka, ktorú má vozidlo, ktoré obyčajne pochádzajúce z územia krajiny, ktorej národný úrad je signatárom Multilaterálnej dohody (členské štáty Európskeho hospodárskeho priestoru a iné pridružené krajiny), alebo platná Zelená karta vydaná pre vozidlo, ktoré pochádza z krajiny, ktorej poisťovací národný úrad nie je signatárom Multilaterálnej dohody (členské štáty „Systému zelenej poisťovacej karty”, signatári Krétskej dohody), ako aj iné dokumenty a dôkazy, ktorých platnosť uznáva Chorvátsky úrad pre poistenie.

Podmienky požičiavania vozidla (rent–a-car) a podmienky prenajímania vozidla sa určujú v nájomnej zmluve, alebo vo všeobecných podmienkach, ktoré sú súčasťou uvedenej zmluvy.Najvyššia povolená rýchlosť:
 

  • v obci 50 km/h,
  • mimo obce 90 km/h
  • na cestách určených výlučne pre motorové vozidlá a na rýchlych cestách 110 km/h,
  • na diaľniciach 130 km/h
  • pre motorové vozidlá ťahajúce príves bez bŕzd 80 km/h,
  • pre autobusy a autobusy s ľahkým prívesom 80 km/h, na diaľniciach 100 km/h, okrem organizovanej autobusovej prepravy detí.


Ak sú vozovky mokré, znížte a prispôsobte rýchlosť jazdy vozidla.Povinnosťou vodiča je jazdiť s rozsvietenými dennými alebo stretávacími svetlami v zimnom časovom období.

Je zakázané používať mobilný telefón počas jazdy.

Používanie bezpečnostných pásov je povinné, rovnako ako reflexná vesta, ktorú je vodič povinný nosiť, respektíve obliecť si, keď na ceste vykonáva nejaké zákroky na vozidle (výmena pneumatiky, menšie opravy na vozidle, doplnenie paliva, ak vozidlo zostane bez neho, zastavovanie iných vozidiel a pod.).Čerpacie stanice:

Čerpacie stanice vo väčších mestách a na diaľniciach sú otvorené od 0 do 24 hod. Čerpacie stanice predávajú: Eurosuper 95, Super 95, Super 98, Super plus 98, Euro Diesel, Diesel a vo väčších mestách a na benzínových čerpadlách na diaľniciach aj plyn.

 

Platenie cestného mýta:

 

Informácie sa nachádzajú na webových stránkach: www.hak.hrwww.hac.hrwww.bina-istra.comwww.arz.hrwww.azm.hrand www.huka.hr.

 

 

Ako sa vyhnúť zápcham na cestách:

 

Skôr než sa vydáte na cestu, informujte sa o podmienkach v cestnej a trajektovej premávke v HAK (Informačné centrum Chorvátskeho autoklubu HAK: 072 777 777 alebo +385 1 464 0800 (zo zahraničia ) alebo na www.hak.hr. Všetky real-timeinformácie o stave premávky môžete nájsť na viacjazyčnej aplikácii pre mobilné telefóny. Počas cesty na Druhom programe Chorvátskeho rádia (98,5 MHz), po správach počúvajte správy o dianiu na cestách v chorvátskom jazyku, a od konca júna v anglickom a v nemeckom jazyku.