EuroVelo a iné medzinárodné cyklistické trasy v Chorvátsku

EuroVelo a iné medzinárodné cyklistické trasy v Chorvátsku

EuroVelo sieť cyklistických trás v Chorvátsku

 

Chorvátsko je začlenené do EuroVelo siete cyklistických trás (www.eurovelo.com), ktoré spájajú celý európsky kontinent. Vyznačené trasy po Európe používajú turisti na výletoch a viacdenných cestách, ako aj domáci obyvatelia, ktorí po kratších trasách EuroVelo jazdia každodenne bicyklom, alebo si užívajú na cyklistických výletoch. V EuroVelo sieti sa nachádza 15 cyklistických trás vedúcich cez 42 európskych štátov s naplánovanými viac ako 70 000 km, v čase, keď bude sieť úplne dokončená v roku 2020.

Lidija Mišćin

Štyri EuroVelo trasy prechádzajú cez Chorvátsko:

  • EuroVelo 6 (Atlantický oceán – Čierne more, známa ako Dunajská trasa),
  • EuroVelo 13 (Trasa Železnej opony),
  • EuroVelo 8 (Mediteránna trasa) a
  • EuroVelo 9 (Baltické – Jadranské more).

 

Pripravuje sa aj nová Sávska trasa od prameňa do ústia rieky, ktorá prechádza cez tri hlavné mestá – Ljubljana, Záhreb a Belehrad. 

Dunajská trasa (EV6) s dĺžkou 138 km prechádza cez severovýchodnú časť Chorvátska popri toku rieky Dunaj. Do Chorvátska sa vchádza z maďarského mesta Mohač na hraničnom prechode Duboševica. Pokračuje sa regiónom Baranja cez miesta  Draž, Batina (na Dunaji s memoračným komplexom „Batinska bitka” a ubytovaním), Zmajevac (s ulicou vínnych pivníc – surduk) a Suza (cyklistický kemp), kde sa zatáča doľava k Prírodnému parku Kopački rit. Pri jazde bicyklom je vhodné navštíviť znamenitosti ako sú hrad Tikveš, Eko centrum a  hostel Zlatna Greda, prijímacie centrum pre návštevníkov v Kopačeve ako aj kemp a objekty vidieckeho turizmu v Kopačeve a Bilju. Trasa vedie lokálnou cestou oblasťou Prírodného parku cez miesta Mirkovac, Sokolovac, Kozjak a Podunavlje, až do malebného  Kopačeva.

 

Tadiaľ prechádza aj cyklistická trasa Panónska trasa mieru Osijek – Samobor (75km). Z Kopačeva trasa pokračuje cez Bilje (pri hrade Eugena Savojskog a bike-friendly ubytovaní) do mesta Osijek (na Dráve s barokovou Pevnosťou, múzeami, galériami, parkami, ubytovaním, zoologickou záhradou, kompou na Dráve – Kompa a pláž na Dráve – RC Copacabana). Pokračuje cez Nemetin a sarvašdo Aljmaša – ústia Drávy do Dunaja (pútnického strediska so svätyňou Panny Márie útechy a s ubytovaním), a ide ďalej cez miesta Erdut (so známymi vinicami, vínnou cestou, pevnosťou nad Dunajom a ubytovaním) a Dalj (na Dunaji s rodným domom Milutina Milakovića, vedca, astronóma a geofyzika svetovej triedy). Cez Borovo prichádza trasa do mesta Vukovar (na Dunaji, „Mesta hrdinov” s Múzeom vučedolskej kultúry, zámkom Eltz, výletným miestom Adica, pieskovým ostrovom a plážou Vukovarská ada a aj pamätnými spomienkami Občianskej vojny). EV6 pokračuje cez Sotin, Opatovac (ubytovanie), Šarengrad (výletné miesto na Dunaji) a vchádza do Iloka (opevneného mesta na Dunaji s múzeom v zámku Odescalchi, Iločkou vínnou pivnicou a vinicami Principovac s ubytovaním) kde opúšťa Chorvátsko.

Trasa Željeznej opony – Iron Curtain Trail (EV13) vchádza do Chorvátska z Maďarska na hraničnom prechode Gola, a existuje aj možnosť vstupu na hraničnom prechode  Goričan v Međimurju s možnosťou návštevy miesta Donji Kraljevac, rodného miesta a domu dr. Rudolfa Steinera, filozofa, otca antropozofije a biodynamického poľnohospodárstva. Trasa prechádza idylickými međimurskými, podravskými a slavónskymi miestami pri rieke Dráva až do mesta Donji Miholjac, kde nakrátko opúšťa Chorvátsko, aby sa potom znova vrátila na hraničnom prechode  Baranjsko Petrovo Selo. Prechádza severnou časťou Baranje a v Batini na Dunaji odchádza z Chorvátska ďalej do Srbska. Táto najdlhšia EuroVelo trasa prechádza cez 20 európskych štátov, má celkovo viac ako 10 400 kilometrov, celková dĺžka trasy, ktorá prechádza cez Chorvátsko je približne 240 km.

Josip Tomaić / TZG Senj

Mediteránna trasa (EV8) dlhá približne 1000km je najdlhšou EuroVelo trasou prechádzajúcou cez Chorvátsko. Vedie pozdĺž pobrežia, od regiónu Istria do regiónu Dubrovník, cez všetkých sedem turistických regiónov Chorvátska, čiastočne zahŕňajúc aj Liku, Dalmatínske zázemie a ostrovy. Práve prebieha rozvoj a zlepšovanie Mediteránnej trasy na úrovni európskych krajín cez projekt Európskej únie „MedCycleTour” za obdobie 2017 – 2020.

Trasa Baltic – Adriatic (EV 9) od Gdanjska do Puly, celkovej dĺžky 1930 km, cez Chorvátsko prechádza v dĺžke približne 80 km, od slovinskej hranice Sečovje/Plovanija do mesta Pula v Istrii. Je najkratšou EuroVelo trasou, ktorá prechádza Chorvátskom, ale aj jedinou, ktorá končí v Chorvátsku, a to v peknom, antickom meste Pula (www.pulainfo.hr), a od slovinskej hranice časťou prechádza aj trasou známej Parenzany, MTB trasy cestou bývalej úzko koľajnicovej železnice  Trst – Poreč (www.parenzana.net).

 

Ostatné medzinárodné cyklistické trasy v Chorvátsku

 

Okrem EuroVelo trás, prechádzajú Chorvátskom veľmi zaujímavé a atraktívne medzinárodné cyklistické trasy. Na kontinente v strednom Chorvátsku a Slavónii sú cykloturisticky zaujímavé dve trasy, Murska a Drávska cyklistická trasa (www.visitmedimurje.com/bike), ktoré prichádzajú z Rakúska a Slovinska, od prameňa oboch riek prichádzajú do Chorvátska popri ich toku. Obe sú veľmi populárne, a  obľúbené cyklistické trasy.  

 

Murska trasa začína v Chorvátsku na hraničnom prechode Gibina/Bukovje (Sveti Martin na Muri) v Međimurji a s dĺžkou asi 70 km vedie popri rieke Mura a riečnej kompe cez miesta ako sú Žabnik (s Mlynárskou cestou a mlynom na Muri), Mursko Središće (s tradíciou baníctva a ubytovaním), Peklenica (prvý naftový vrt na svete), Križovec, Podturen (s odbočkou do mesta Čakovec), Domašinec, Donji Hrašćan, Hodošan (s odbočkou pre Donji Kraljevec s Centrom dr. Rudolfa Steinera a rodným domom, ubytovaním a mesto Prelog s jazerom Dubrava, prístavom, barokovým kostolom a ubytovaním), Goričan, Draškovec, Svätá Marija (centrum čipkárstva), Donji Vidovec (ubytovanie) a Donja Dubrava. Na mieste Legrad, kde je ústie rieky Mura do Drávy s výnimočnou zoologickou (ornitologickou) rezerváciou Veliki Pažut v zložení najväčšej cezhraničnej rezervácie biosféry Mura-Dráva-Dunaj pod ochranou UNESCO, Murska cyklistická trasa formálne končí, no môže pokračovať aj ďalej Drávskou trasou a EV13 cez Chorvátsko.

Drávska trasa začína na hraničnom prechode Središće ob Dravi / Trnovec. Dráva je rieka s celkovou dĺžkou 725 km z Talianska cez Rakúsko, Slovinsko, Maďarsko a Chorvátsko, kde sa vlieva do Dunaja. Cez Chorvátsko tečie v dĺžke 305 km. Trasa vedie najprv cez oblasť obce  Nedelišće (Gornji Hrašćan – Pušćine – Gornji Kuršanec) v Međimurju do barokového mesta Varaždin (so zámkom, kostolmi, múzeami, galériami, ubytovaním, Špancirfestom) a ďalej popri Varždinskom jazere, a potom popri kanáli a jazere Dubrava do Prelogu (s barokovým kostolom, bike-friendly hotelmi ako aj s blízkym Donjim Kraljevcem – rodným miestom dr. Rudolfa Steinera). Pokračuje pri severnom pobreží jazera Dubrava cez Donji Vidovec (ubytovanie) do ústia Mury do Drávy v  Legrade (ubytovanie a Zvláštna zoologická rezervácia Veliki Pažut). Ďalej sleduje kombináciu trás EuroVelo 13 a Drávskej trasy, ktoré sa miestami v celosti prekrývajú, a miestami sa rozdvojujú a znova sa stretávajú. Trasy potom prechádzajú miestami Đelekovec, Torčec, Peteranec, potom Koprivnicou (múzeum bicyklov pod holým nebom, ubytovanie) a aj Hlebinama (galéria naivného maliarstva) a Molvama (kostol, naivné maliarstvo). Na hraničnom prechode Gola ruta EuroVelo 13 prechádza z Maďarska do Chorvátska  a pokračuje cez Ždale, Novo Virje, Ferdinandovac a Podravske Sesvete ku Pitomači (ubytovanie). Prechádza popri Križnici (chránená krajinná oblasť na rieke Dráva a turistické miesto, kde sa môžete dostať kompou alebo cez visutý most). Cez miesta Bušetina a Turanovac pokračuje do Kapela Dvora (s kúriou Janković, hotelom Baština a cyklistickým infocentrom na ceste Virovitica – GP Terezino Polje). Trasa pokračuje cez Lukač a Gradinu do Budakovca a po hrádzi popri Dráve do Noskovačkej Dubravy (hostel Dravska priča, na objednanie). Poznámka – odbočením z trasy  pri mieste Kapinici sa môže ísť na juh cez miesta  Kapinci, Vaška a Novaki ku Pustari Višnjica – EDEN destinácii (bike-friendly hotelu a ergele s ekologickým pestovaním zeleniny).

Ivo Biočina

Po Noskovačkej Dubrave nasleduje jazda po trase s väčšou premávkou, cestou cez Čađavicu, Podravsku Moslavinu a Viljevo do Donjeg Miholjca (so zámkom, záhradou a ubytovaním).

EuroVelo 13 tu vchádza do Maďarska, a Drávska trasa pokračuje cez Sveti Đurađ, Podgajce Podravske, Črnkovce a Gat do Belišća (na Dráve, so zámkom a ubytovaním) a susedného mesta Valpovo (so zámkom a ubytovaním, ako aj neďalekými kúpeľmi Bizovačke Toplice (10km).                                                                                                                                                                                                                      Trasa do mesta Osijek vedie cez Ladimirevce, Satnicu, Petrijevce, Josipovac a Višnjevac. V Osijeku – cyklistickom meste Slavónie stojí za to stráviť celý deň, alebo aj dva dni (múzeá, galérie, parky, baroková Pevnosť, zoologická záhrada, kompa na Dráve – Kompa, pláž na Dráve – RC Copacabana, blízky Prírodný park Kopački rit dostupný na bicykli – centrum pre návštevníkov Kopačevo, zámok Tikveš, Eko centrum a hostel Zlatna Greda, kemp a objekty vidieckeho turizmu v Kopačeve, zámok Eugen Savojski v Bilju). V Baranji a Prírodnom parku Kopački rit sa spájajú dve EuroVelo trasy (EV13 a EV6). Z Osijeka trasa pokračuje cez  Nemetin, Sarvaš a Bijelo Brdo do Aljmaša – ústia Drávy do Dunaja (pútnického strediska s ubytovaním a erdutskou vínnou cestou ), kde Drávska cyklistická trasa formálne končí, no môže pokračovať aj ďalej po trase EuroVelo 6 – Dunajskej trase do Vukavaru a Iloku (viď opis trasy EV6).

 

V kontinentálnej časti Chorvátska je taktiež aj cyklistická spojka sever-juhozápad Medzinárodný cyklistický koridor Balaton − Jadran (projekt BA bikingwww.kub.hr).

 

V Slavónii a Baranji je prvou medzinárodnou, povojnovou cyklistickou trasou 75 km dlhá Panónska cesta mieru medzi Osijekom a Somborom vo Vojvodine v Srbsku (www.tzbaranje.hr/UserFiles/file/biciklizam/panonski-put-mira.pdf).

Aleksandar Gospić

Medzi cykloturistami sú čoraz populárnejšie takzvané greenway trasy, trasy bývalých úzko koľajnicových železníc zo začiatku 20. storočia. Prvá v pobrežnej oblasti Chorvátska je 80 km dlhá  Parenzana – Cesta zdravia a priateľstva z Trsatu do Poreča, alebo Parenza (www.parenzana.net), výnimočne populárna a cykloturistami navštevovaná trasa, ktorá prechádza najkrajšími oblasťami Istrie.

 

Rozvíjajú sa ešte aj  greenway trasy po opustených trasách železnice vlaku „Ćiro” medzi Mostarom a Konavlami, a v pláne je aj revitalizácia trasy železnice Bjelovar – Veliki Grđevac (Centrum Mato Lovrak) – Garešnica, takzvaná. Lovrakova cyklistická trasa.