Papuk

Geopark

Papuk

Pozornosť návštevníkov najviac priťahuje nekonečné lesné priestranstvo Papuku, ktoré sa skladá prevažne z lesov horského buku a dubu, jedlí a ďalších drevín. Impozantné stromy lemujú aj úpätie Papuku, najmä parky miest ako sú Slatina, Orahovica alebo Našice. Najkrajšia časť Papuku je lesopark Jankovac, jedno z najobľúbenejších výletných miest v Slavónii. Tam sa v čarovnom údolí vysoko v kopcoch nachádza niekoľko bystrých potokov lemovaných kvetinovými lúkami a hustým bukovým lesom. Jeho najkrajšou dekoráciou je Jankovački slap (vodopád). Na Jankovci sa nachádza aj rovnomenná horská chata, ktorú mnohí chorvátski horolezci považujú za najkrajšiu a najpríjemnejšiu zo všetkých chorvátskych horských chát . Bez ohľadu na to, ako krásne sú lesy Papuku , jeho bystré potoky a vodopády, to čím je Papuk v Chorvátsku jedinečný je jeho geologické zloženie. Tu si môžete prezrieť všetky druhy hornín z dávneho geologického obdobia paleozoiku až po obdobie najmladších štvrtohôr. Papuk je jediné chorvátske pohorie, ktoré má nevyčerpateľné množstvo nezvyčajných sopečných hornín. Z tohto dôvodu tu bol založený aj prvý chorvátsky geologický park Rupnica, neďaleko malebnej dedinky Voćin, známy svojimi neobvyklými vrstvami. Vzhľadom na mimoriadne cenné geologické zloženie sa Papuk stal prvým chorvátskym zástupcom na zozname európskych geoparkov.

Kontakt

Slavónsko