Žumberak

Prírodný park

Žumberak

Západne od Záhrebu sa nachádza Park prírody Žumberak – Samoborské pohorie. Vyniká krasovými javmi, atypickými pre oblasti v Panónskej kotline, hlbokými kaňonmi, bystrými riečkami plnými vodopádov a rozľahlými kvitnúcimi lúkami. Zvláštnosťou Žumberaku je, že aj tu a aj vo vyššie položených častiach žijú ľudia v malebných dedinkách na strmých kopcoch. Väčšina obyvateľov sú potomkovia slávnych chorvátskych obrancov mora, hajdúchov z mesta Senj na pobreží Kvarneru. Nakoľko časť z nich je gréckokatolíckej viery, žumberačské dediny lemujú početné malebné kostolíky, vrátane najvyššieho vrcholu Žumberačkej hory, 1 102 m vysokú Svetu Geru. Na niektorých miestach môžeme nájsť ako stoja bok po po boku rímskokatolícky a gréckokatolícky kostol, ako napr. v obci Dojutrovica. Na úpätí Žumberaku – Samoborského pohoria je miernejšie podnebie, predovšetkým vo vinárskej oblasi Plešivica. Samoborské pohorie charakterizuje vinič, ktorý harmonicky splýva s krajinou a početnými ruinami pevností na okolitých kopcoch, ako napr. starý Samobor.

Kontakt

Stredné Chorvátsko