Voda – največje hrvaško bogastvo

Voda – največje hrvaško bogastvo

Količine sladke, tekoče in pitne vode, nujne za življenje, so omejene, zaloge pa vse manjše. Zaradi tega ne preseneča, da se v današnjem času vrednost nekega območja meri po količini in kakovosti pitne vode.

Ivo Biočina

Hrvaška razpolaga s precejšnimi količinami kakovostne sladke vode, zahvaljujoč svoji zemljepisni legi in lastnostim reliefa in podnebja.

Hrvaška je prepredena z rekami, ki so skupaj s pritoki deloma del porečja Črnega morja, deloma pa porečja Jadranskega morja. Vse to, skupaj z nekoliko ponikalnicami, je izjemno kakovostno vodno bogastvo Hrvaške. Če govorimo o pitni vodi vrhunske kakovosti, potem kraško območje Hrvaške z malo vode na površju in s precej v podzemlju predstavlja neprecenljiv, izjemen rezervoar pitne vode vrhunske kakovosti.

Zaradi vsega naštetega je jasno, da Hrvaška še vedno razpolaga z obilico pitne vode. Če se sprašujete, ali lahko pijete vodo iz pip v hrvaških mestih in naseljih, je odgovor jasen. Pili boste zdravstveno neoporečno vodo!