Aleksandar Gospić

Prihod z avtomobilom

Prihod

z avtomobilom

*The information provided below is valid under normal travel conditions, for current travel guidelines due to Covid-19, please find specific guidelines here.

 

Dokumenti

 

Na ozemlju Republike Hrvaške z motornim vozilom v prometu na cesti lahko upravlja le oseba, ki ima veljavno vozniško dovoljenje izdano v Republiki Hrvaški, mednarodno vozniško dovoljenje ali potrdilo o predloženi vlogi za izdajanje vozniškega dovoljenja (potrdilo o predloženi vlogi za izdajanje vozniškega dovoljenja velja za upravljanje vozil v prometu v 30 dneh od datuma vložitve redne zahteve) za kategorijo vozila, ki upravlja. Pri vožnji vozila mora voznik imeti vozniško dovoljenje ali potrdilo o predloženi vlogi za izdajanje vozniškega dovoljenja, ki jo mora na zahtevo policista pokazati. Voznik, ki upravlja vozilo, mora imeti prometno dovoljenje in ga mora na zahtevo policista pokazati. Prometno dovoljenje ne sme ostati v vozilu brez nadzora voznika.

 

Na ozemlju Republike Hrvaške v cestnem prometu lahko sodelujejo motorna in priklopna vozila, če so registrirana in imajo veljavna prometna dovoljenja. Izjemoma ni treba registrirati motornih in priklopnih vozil, ki so zavarovana in označena s testnimi ploščami.

 

Voznik, ki z vozilom tuje registracije ali registracije države članice Evropskega gospodarskega prostora vstopa na ozemlje Republike Hrvaške mora imeti veljaven mednarodni dokument o zavarovanju od avtomobilske odgovornosti, ki velja na ozemlju Evropske unije, ali kakšen drugi dokaz o obstoju takšnega zavarovanja. Za mednarodni dokument in dokaz šteje službena registrska ploščica, ki jo ima vozilo, ki je po navadi nameščeno na področju države, čigar narodni urad je podpisnik Multilateralnega sporazuma (države članice Evropskega gospodarskega prostora in druge pridružene države) oziroma veljavna Zelena karta izdana za vozilo, ki izhaja iz države, čigar narodni urad za zavarovanje ni podpisnik Multilateralnega sporazuma (države členice „Sistema zelene karte varovanja“, podpisnice Kretskega sporazuma) in drugi dokumenti ter dokazi, čigar veljavnost prizna Hrvaški urad za varovanje.

Pogoji najema vozila (rent-a-car) in pogoji za najem vozila se urejajo s pogodbo o najemu oziroma s splošnimi pogoji, ki so sestavni del te pogodbe. Dovoljena hitrost:
 

  • v naseljih 50 km/h,
  • izven naseljenih krajev 90 km/h,
  • na cestah, ki so namenjene izključno za promet motornih vozil in na hitrih cestah 110 km/h,
  • na avtocestah 130 km/h,
  • za motorna vozila, ki vlečejo priključno vozilo brez zavor 80 km/h,
  • za avtobuse in avtobuse z lahko prikolico 80 km/h, na avtocestah 100 km/h, razen avtobusov, ki organizirano prevažajo otroke.


Na mokrih cestah zmanjšajte hitrost in jo prilagodite razmeram na cesti.Regulations:

V obdobju zimskega računanja časa je obvezna vožnja s prižganimi dnevnimi ali kratkimi lučmi.

Med vožnjo je prepovedana uporaba mobilnih telefonov.

Obvezna je uporaba varnostnega pasu. Obvezen del opreme je tudi odsevni telovnik, katerega je voznik dolžan uporabiti, ko opravlja kakšna dela na vozilu (menjavanje gum, opravljanje manjših popravil na vozilu, nalivanje goriva, ko ga v vozilu zmanjka, kadar išče pomoč z zaustavljanjem drugih vozil in podobno) na cestišču.Bencinske črpalke:

Bencinske črpalke v večjih mestih in na avtocestah so odprte od 0 do 24. ure. Bencinske črpalke prodajajo: Eurosuper 95, Super 95, Super 98, Super plus 98, Euro Diesel, Diesel, v večjih mestih in na črpalkah na avtocestah pa tudi plin.

 

Plačevanje cestnine:

 

Informacije so na naslednjih spletnih straneh: www.hak.hrwww.hac.hrwww.bina-istra.comwww.arz.hrwww.azm.hr and www.huka.hr.

 

Taksi služba obstaja v vseh mestih in turističnih krajih. 

 

 

Kako se izogniti gneči na cestah

 

Pred potovanjem se informirajte o stanju v cestnem in trajektnem prometu pri HAK-u (Informativni center HAK: 072 777 777 ali +385 1 464 0800 (iz tujine) ali na www.hak.hrVse real-time informacije v stanju v cestnem prometu lahko prevzamete tudi na večjezični aplikaciji za mobilne telefone. Med potovanjem na Drugem programu Hrvaškega radija (98,5 MHz) po Novicah lahko poslušate poročila o stanju na cestah v hrvaščini, od konca junija tudi v angleščini in nemščini.