Rastoke – en vattenkvarns by

Byn Rastoke är frukten på tre århundraden av harmoniskt äktenskap mellan människa och natur. Dess frodighet återspeglas i floderna Slunjčicas och Koranas delta där en mängd vattenfall, små sjöar och kaskader vittnar om naturens skönhet.