Aleksandar Gospić

Ankomst med bil

Ankomst

med bil

*Informationen nedan gäller under normala förhållanden, för nuvarande reserekommendationer kopplat till Covid-19 finns specifika riktlinjer här.

 

Handlingar:

 

På Republiken Kroatiens territorium får endast personer med giltiga körkort självständigt köra ett motorfordon. Gällande körkort i sammanhanget är: körkort utfärdade i Republiken Kroatien, utländska körkort, internationella körkort, eller dokument som bevisar ansökan om ett körkort (detta bevis gäller för fordonshantering i 30 dagar efter en regelrätt ansökan) för den kategori av fordon som personen kör. När föraren framför fordonet måste han eller hon ha körkortet eller det ovannämnda beviset om ansökan med sig, och är skyldig att visa fram det på begäran av polis. På samma sätt måste föraren som framför ett fordon i trafiken ha med sig besiktningsinstrumentet och är skyldig att visa fram det på begäran av polis. Besiktningsinstrumentet får inte lämnas i fordonet obevakat av föraren.

 

På Republiken Kroatiens territorium får de motorfordon och släpfordon som är registrerade och har ett gällande besiktningsinstrument färdas i trafiken. Undantaget är icke-registrerade motorfordon och släpfordon som är försäkrade och markerade med tillfälliga registreringsskyltar.

 

En förare som kommer till Republiken Kroatiens territorium med ett fordon som är registrerat i utlandet eller i någon av Europeiska ekonomiska samarbetsområdets medlemsstater måste ha ett giltigt internationellt fordonsförsäkringsbevis som gäller på Europeiska unionens territorium eller annat sådant fordonsförsäkringsbevis. Som internationellt fordonsförsäkringsbevis gäller den officiella registreringsskylten på ett fordon som vanligtvis är stationerat på territoriet av ett land vars nationella kontor har underskrivit det multilaterala avtalet (medlemsstater i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och andra associerade stater) eller ett gällande grönt kort utfärdat för ett fordon som härstammar ifrån ett land vars nationella kontor inte har underskrivit det multilaterala avtalet (medlemmar i Gröna kort-samarbetet, de som skrivit under Kretaavtalet) samt andra dokument och bevis vars giltighet accepteras av Kroatiska försäkringsbyrån.

Biluthyrningsvillkor (rent-a-car) fastställs genom ett fordonshyresavtal, eller av allmänna villkor som är en del av det nämnda avtalet.

 

Taxitjänst finns i alla städer och turistorter.Tillåten hastighet:

  • i tätorter 50 km/tim,
  • utanför tätorter 90 km/tim,
  • på vägar avsedda uteslutande för motorfordon och på motorleder 110 km/tim
  • på motorvägar 130 km/tim
  • motorfordon med dragfordon 80 km/tim
  • bussar samt bussar med lätt släpvagn 80 km/tim, på motorvägar 100 km/tim, utom bussar som transporterar barn.

Vid vått väglag, minska och anpassa fordonets hastighet.

 

 

Föreskrifter


Krav på körning med tända halvljus eller parkeringsljus under perioden då vintertid råder.

 

Mobiltelefon får inte användas under körning.

 

Det är obligatoriskt att använda säkerhetsbälte.


Reflexväst, som föraren är skyldig att använda, d.v.s. ta på sig då han på vägen utför något på fordonet (byter däck, utför smärre reparationer, fyller på bensin i tanken, stoppar andra fordon för att få hjälp, m.m.), är en obligatorisk del av fordonets utrustning.Bensinstationer:

Bensinstationer i större städer och på motorvägar är öppna från kl. 00 till 24.00. Bensinstationerna säljer: Eurosuper 95, Super 95, Super 98, Super plus 98, Euro Diesel, Diesel och i större städer och på bensinstationer på motorvägar säljs även gas.Vägavgifter:

 

Information hittar du på följande webbsidor: www.hak.hrwww.hac.hrwww.bina-istra.comwww.arz.hrwww.azm.hr och www.huka.hr.

 

 

Hur man undviker trafikstockning

 

Informera dig om situationen i väg- och färjetrafiken inför resan med hjälp av Kroatiska automobilklubben HAK:s informationscentrum (telefon: 072 777 777, eller +385 1464 0800 från utlandet) eller webbplats www.hak.hr. Alla trafikupplysningar i realtid hittar du i HAK:s flerspråkiga app för smarttelefoner. Under din resa kan du också lyssna på det andra programmet i Kroatiska radion (Hrvatski radio – 98,5 MHz). Efter nyheterna kan du då lyssna på trafikrapporter på kroatiska, men från slutet av juni är dessa också på engelska och tyska.