EuroVelo och andra internationella cykelrutter i Kroatien

EuroVelo och andra internationella cykelrutter i Kroatien

EuroVelo-cykelnätet i Kroatien

 

Kroatien är integrerat i EuroVelo-cykelnätet (www.eurovelo.com), som förbinder hela den europeiska kontinenten. De markerade rutterna över hela Europa används av turister på utflykter och flerdagarsturer samt av lokalbefolkningen som använder kortare sträckor av EuroVelo-rutterna för vardaglig cykling eller så njuter de av utflykter. EuroVelo-nätet omfattar 15 cykelrutter som går genom 42 europeiska länder och är planerat att ha en längd på mer än 70 000 km när det år 2020 blir helt klart.

Lidija Mišćin

Fyra EuroVelo-rutter går genom Kroatien:

  • EuroVelo 6 (Atlanten – Östersjön, mest känd som Donaurutten),
  • EuroVelo 13 (Järnridårutten),
  • EuroVelo 8 (Medelhavsrutten) och
  • EuroVelo 9 (Östersjön – Adriatiska havet).

 

Det finns också en ny rutt i förberedelse, från floden Savas källa till dess mynning, som ska gå genom tre huvudstäder: Ljubljana, Zagreb och Belgrad.

Donaurutten (EV6) har en längd på 138 km och går genom Kroatiens nordöstra del, utmed floden Donau. Rutten kommer in i Kroatien från den ungerska staden Mohács vid gränsövergången Duboševica. Sedan fortsätter den i regionen Baranja genom orterna Draž, Batina (vid Donau med minnesmärkskomplexet ”Batinska bitka” och logi), Zmajevac (med vinkällargatan) och Suza (campingplats för cyklister), där den sedan svänger åt vänster mot Naturparken Kopački rit. På cykel är det också lätt att besöka attraktioner som bl.a. slottet Tikveš, Eko centar och vandrarhemmet Zlatna greda, turistcentrum i orten Kopačevo, såväl som campingplatsen och landsbygdsturismen i Kopačevo och Bilje. Rutten tar den lokala vägen genom naturparken och orterna Mirkovac, Sokolovac, Kozjak och Podunavlje, upp till det pittoreska Kopačevo.

 

Cykelrutten Via Pacis Pannoniae från Osijek till Sombor (75 km) går också genom detta område. Från Kopačevo fortsätter Donaurutten genom Bilje (förbi Eugen Savojskis slott och cyklistvänligt logi) till staden Osijek (som ligger vid floden Drava med barockfästningen Tvrđa, museer, gallerier, parker, logi, zoologisk trädgård, den gamla båten Kompa och Dravas mest kända strand – RC Copacabana). Sedan går rutten vidare genom orterna Nemetin och Sarvaš till orten Aljmaš och Dravas mynning i Donau (en vallfartsort med Madonna-kyrkan och logi), genom orterna Erdut (med kända vinodlingar, vinvägen, befästningen ovanför Donau och logi) och Dalj (vid Donau med huset där den världsberömde vetenskapsmannen, astronomen och geofysikern Milutin Milaković föddes). Genom orten Borovo når rutten staden Vukovar (Hjältestaden vid Donau, med Museet för Vučedolkulturen, slottet Eltz, utflyktsplatsen Adica, en sandö och stranden Vukovarska ada samt en del minnesmärken från Kroatiska självständighetskriget). EV6 fortsätter genom orterna Sotin, Opatovac (logi), Šarengrad (utflyktsplats vid Donau), kommer till Ilok (en befäst stad vid Donau, med museet i slottet Odescalchi, vinkällaren och vingårdarna Principovac med logi), och lämnar sedan Kroatien.

Järnridårutten – Iron Curtain Trail (EV13) kommer in i Kroatien från Ungern vid gränsövergången Gola, men det finns också möjlighet att använda gränsövergången Goričan i regionen Međimurje för att besöka Donji Kraljevac, filosofen, grundaren av antroposofin och den biodynamiska odlingen Rudolf Steiners födelseort och hus. Rutten går igenom pittoreska orter vid floden Drava i regionerna Međimurje, Podravina och Slavonien, och till staden Donji Miholjac där rutten kort lämnar Kroatien för att återvända vid gränsövergången Baranjsko Petrovo Selo. Sedan för den över regionen Baranjas norra del och lämnar i Batina vid Donau sedan Kroatien för att fortsätta i Serbien. Det är den längsta EuroVelo-rutten, den går genom 20 europeiska länder och har en längd på mer än 10 400 kilometer. Dess totala längd i Kroatien utgör cirka 240 km.

Josip Tomaić / TZG Senj

Medelhavsrutten (EV8) har en längd på ungefär 1000 km och är den EuroVelo-rutt med den längsta sträckan genom Kroatien. Den sträcker sig längs kusten, från halvön Istrien till staden Dubrovnik med omgivningar, och genom sju kroatiska turistregioner, delvis inkluderande Lika, Dalmatiens inland och öarna. Medelhavsrutten håller på att utvecklas och förbättras i flera europeiska länder genom ”MedCycleTour”, ett EU-projekt som just nu pågår för perioden 2017-2020.

Rutten Baltic-Adriatic (EV9) går från Gdańsk till Pula och har en längd på 1930 km. Genom Kroatien löper ungefär 80 km, från den slovenska gränsen Sečovje/Plovanija till staden Pula i Istrien. Det är EuroVelo-rutten med den kortaste sträckan genom Kroatien, men också den enda som slutar i Kroatien. Slutet befinner sig i den vackra antika staden Pula (www.pulainfo.hr), och på vägen från den slovenska gränsen följer rutten också en del av den kända Parenzana, bergscyklingsrutten som löper längs den tidigare smalspåriga järnvägen Trieste – Poreč (www.parenzana.net).

 

Andra internationella cykelrutter i Kroatien

 

Förutom EuroVelo-rutterna går också andra särskilt intressanta och lockande internationella cykelrutter igenom Kroatien. Kroatiens inland har i centrala Kroatien och Slavonien två rutter som är intressanta för cykelturister, cykelrutterna längs Mura och Drava (www.visimedimurje.com/bike), som följer dessa två floder från deras källor och kommer från Österrike och Slovenien till Kroatien genom att följa deras lopp. Båda är mycket populära och väljs gärna som cykelrutter.

 

Murarutten kommer in i Kroatien vid gränsövergången Gibina/Bukovje (Sveti Martin na Muri) i regionen Međimurje och har en längd på cirka 70 km. Den sträcker sig utmed floden Mura och över flodfärjor genom orter som Žabnik (med vandringsleden Mlinarski put och en gammal kvarn vid floden), Mursko Središće (med logi och gruvdriftstraditioner), Peklenica (den första oljebrunnen i världen), Križovec, Podturen (där man kan vända mot staden Čakovec), Domašinec, Donji Hrašćan, Hodošan (där man kan vända mot Donji Kraljevec för att besöka Rudolf Steiners hus och museum, hitta logi, och besöka staden Prelog med dess sjö Dubrava, hamn, barockkyrka och logimöjligheter), Goričan, Draškovec, Sveta Marija (ett centrum för tillverkning av spetsar), Donji Vidovec (logi) och Donja Dubrava. I orten Legrad, där Mura rinner ut i Drava, befinner sig också det särskilda zoologiska (ornitologiska) reservatet Veliki Pažut, som är en del av UNESCO:s största gränsöverskridande biosfärområde: Mura – Drava – Donau. Och det är där som cykelrutten utmed Mura officiellt tar slut, men man kan cykla vidare längs Dravarutten och EV13 genom Kroatien.

UNESCO’s largest transboundary reserve, the Mura cycling route formally ends, however, one can continue further along the Drava Route and the EV13 across Croatia.

Dravarutten kommer in i landet vid gränsövergången Središće ob Dravi/Trnovec. Floden Drava har en total längd på 725 km och flyter från Italien, genom Österrike, Slovenien, Ungern och till Kroatien där den rinner ut i Donau. Dess lopp genom Kroatien är 305 km långt. Cykelrutten sträcker sig först genom kommunen Nedelišće (Gornji Hrašćan – Pušćine – Gornji Kuršanec) i regionen Međimurje och till barockstaden Varaždin (med ett slott, kyrkor, museer, gallerier, logimöjligheter, gatufestivalen Špancirfest) och vidare utmed sjön Varaždinsko jezero, sedan intill kanalen och sjön Dubrava till staden Prelog (med en barockkyrka, cykelvänliga hotell och det närbelägna Donji Kraljevec – Rudolf Steiners födelseort). Rutten fortsätter sedan längs sjön Dubravas norra sida och genom orten Donji Vidovec (logi) till Muras mynning i Drava i Legrad (logi och det särskilda zoologiska reservatet Veliki Pažut). Därefter kommer kombinationen av rutterna EuroVelo 13 och Dravarutten som på en del ställen helt överlappar varandra, sedan skiljs de åt och senare möts de igen. Rutterna går vidare genom orterna Đelekovec, Torčec, Peteranec, sedan genom staden Koprivnica (utomhusmuseum för cyklar på flera ställen, logi), kommunen Hlebine (galleri för naivistisk konst) och kommunen Molve (kyrka, naivistisk konst). Vid gränsövergången Gola kommer rutten EuroVelo 13 från Ungern in i Kroatien och fortsätter över orterna Ždala, Novo Virje, Ferdinandovac och Podravske Sesvete mot Pitomača (logi). Rutten passerar utanför Križnica, ett skyddat naturområde vid floden Drava och en utflyktsplats som kan nås med färja eller över en hängbro. Genom orterna Bušetina och Turanovac går rutten vidare till Kapela Dvor (med herrgården Janković, ett kulturarvshotell, och ett infocentrum för cyklister på vägen Virovitica – GP Terezino Polje). Rutten fortsätter genom Lukač och Gradina till Budakovac och på vallen längs Drava till orten Noskovačka Dubrava (vandrarhemmet Dravska priča, som kräver anmälan i förväg). Obs. Om du lämnar rutten vid orten Kapinci kan du från vallen fortsätta söderut genom orterna Kapinci, Vaška och Novaki mot EDEN-destinationen Pustara Višnjica (cykelvänligt hotell och stuteri med ekologisk grönsaksodling).

Ivo Biočina

Efter Noskovačka Dubrava följer cykling längs en del av rutten med något mer trafik, det är vägen genom orterna Čađavica, Podravska Moslavina och Viljevo till Donji Miholjac (med slott, park och logi).

EuroVelo 13 går här till Ungern och Dravarutten fortsätter genom Sveti Đurad, Podgajci Podravski, Črnkovci och Gat till staden Belišće (vid Drava, med slott och logi) och dess grannstad Valpovo (med slott och logi samt kurorten i Bizovačke Toplice i närheten (10 km)). Rutten till staden Osijek leder genom Ladimirevci, Satnica, Petrijevci, Josipovac och Višnjevac. I Osijek – Slavoniens cyklingsstad lönar det sig att tillbringa en hel dag eller två (museer, gallerier, parker, barockfästningen Tvrđa, en zoologisk trädgård, den gamla båten Kompa på Drava, stranden RC Copacabana, den närliggande Naturparken Kopački rit som kan nås på cykel, turistcentret i Kopačevo, slottet Tikveš, Eko centar och vandrarhemmet Zlatna greda, campingplatsen och landsbygdsturismen i Kopačevo, Eugen Savojskis slott i Bilje). I Baranja och naturparken Kopački rit möter två EuroVelo-rutter varandra (EV13 och EV6). Från Osijek fortsätter Dravarutten genom orterna Nemetin, Sarvaš, Bijelo Brdo och till Aljmaš – Dravas mynning i Donau (en vallfartsort med logi och vinväg) där denna cykelrutt officiellt tar slut, men man kan fortsätta vidare på sträckorna av EuroVelo 6 – Donaurutten, till Vukovar och Ilok (titta på beskrivningen av rutten EV6).

 

I den kontinentala delen av Kroatien befinner sig också den internationella cykelkorridoren Balaton – Adria, cykellänken mellan norr och sydväst (projektet BA biking; www.kub.hr).

 

I regionerna Slavonien och Baranja är den första internationella cykelrutten efter kriget den 75 km långa Via Pacis Pannoniae mellan Osijek i Kroatien och Sombor i den serbiska regionen Vojvodina (www.tzbaranje.hr/UserFiles/file/biciklizam/panonski-put-mira.pdf).

Aleksandar Gospić

Bland cykelturister blir det allt populärare att cykla på så kallade greenway-rutter som följer historiska smalspåriga järnvägar från början av 1900-talet. Den första sådana rutten i Kroatiens kusttrakter är den 80 km långa Parenzana – hälsans och vänskapens väg från Trieste till Poreč, också känd som Parenza (www.parenzana.net). Denna är redan exceptionellt populär och besökt, troligen eftersom den går igenom Istriens vackraste områden.

 

För närvarande är också greenway-rutter som följer de övergivna järnvägarna för tåget ”Ćiro” under utveckling, som löper mellan Mostar och Konavle, och det planeras att järnvägen Bjelovar – Veliki Grđevac (Centret ”Mato Lovrak”) – Garešnica ska återupplivas som den kände kroatiske författaren Lovraks cykelrutt.